Ilmasto ja ympäristö

Jokaisen Haningessa asuvan ja työskentelevän tulisi yhdessä kehittää Haningea niin, että siirtyminen kestävään elämäntyyliin helpottuu. Haluamme tehdä Haningesta vetovoimaisen kunnan, jossa kaikki voivat oleskella ja työskennellä. Alta voit lukea siitä, miten kunta toimii ilmasto- ja ympäristöasioissa ja miten itse voit toimia ilmaston ja ympäristön hyväksi arjessasi.

Foto: Mostphotos

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma perustuu kestävän kehityksen, globaalien tavoitteiden ja valtakunnallisten ympäristöä koskevien laatutavoitteiden peruskäsitteisiin. Sen keskeiset osa-alueet pohjautuvat Haningen kunnan ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin ja mahdollisuuteen kunnan toiminnan kautta vaikuttaa muutoksiin. 

 • Kestävät matkat ja kuljetukset
 • Kestävä kaupunkikehitys
 • Puhdas vesi ja luonnon monimuotoisuus
 • Kestävä kulutus ja resurssitehokas kiertokulku

Kestävä kehitys perustuu yhteisvastuuseen. Haningen kunta haluaa inspiroida ja osallistuttaa kaikki, jotka asuvat tai toimivat Haningessa, tekemään kestäviä valintoja ja myötävaikuttaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Kunnan on työskenneltävä yhteistyössä eri vaikuttajien kanssa ohjelmassa kuvatulla tavalla.

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 9. lokakuuta 2017.

Ilmaston muutos

Talvien tullessa yhä leudommiksi ja sateisemmiksi ja myrskyjen määrän lisääntyessä kuntien rakennuksiin ja infrastruktuuriin on tehtävä sopeutuksia uusien olosuhteiden mukaan. Ilmaston muutos saattaa myös vaikuttaa negatiivisesti juomaveden laatuun sekä järkyttää ekosysteemin tasapainoa.

Haninge kuuluu Tukholman kasvualueeseen, jossa asukasmäärän odotetaan lisääntyvän. Arkielämällämme on vaikutus ympäristöön ja ilmastoon. Kunta voi vähentää ympäristövaikutuksia huomioimalla ne infrastruktuuri- ja uudisrakentamissuunnitelmissaan, lisäämällä uudistuvan energian tuotantoa, vähentämällä kuljetusten määrää, lisäämällä ihmisten tietoisuutta ja asettamalla vaatimuksia kunnan tavara- ja palveluhankinnoille.

Haningen ilmastotavoitteet

Syksyllä 2017 hyväksytty ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma on yleisvaltainen ohjausasiakirja, jossa yhtenäisesti kuvaillaan kunnan ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Ohjelmassa on useita tavoitteita, joiden kautta pyritään vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Kunta on päättänyt eduskunnan hyväksymien kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisista yleisvaltaisista tavoitteista Haningen maantieteellisellä alueella. Kunta on lisäksi asettanut tavoitteet kunnan palveluille ja Haningen maantieteelliselle alueelle koskien matkojen ja kuljetusten fossiilittomuutta sekä kunnan ja kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten energiatehokkuuden lisäämiselle.

Yleisvaltaiset tavoitteet ilmastolle haitallisten kaasujen päästöjen vähentämiselle:

 • Vuonna 2020 ilmastolle haitallisten kaasujen päästöt ovat pudonneet 40 % vuoteen 1990 verrattuna.
 • Vuonna 2030 ilmastolle haitallisten kaasujen päästöt ovat pudonneet 63 % vuoteen 1990 verrattuna.
 • Viimeistään vuonna 2045 nettopäästöjä ei enää ole.

Kunta on lisäksi asettanut tavoitteet kunnan rakennusten ja kuljetusten energiatehokkuuden lisäämiselle sekä uusiutuvien polttoaineiden käytölle.

Matkojen ja kuljetusten fossiilittomuutta koskevat tavoitteet

 • Kunnan matkat ja kuljetukset ovat fossiilittomia vuonna 2025 (koskee palveluja, kokonaan kunnan omistuksessa olevia yhtiöitä sekä hankittuja kuljetuspalveluja).
 • Kaikki Haningessa tehdyt matkat ja kuljetukset ovat fossiilittomia vuonna 2030.
 • Vuonna 2020 on hankitun fossiilittoman polttoaineen osuus kasvanut 50 prosenttiin.
 • Vuonna 2025 on joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja kävellen suoritettujen matkojen osuus kasvanut 55 prosenttiin kulkuneuvojakaumasta.
 • Vuonna 2022 on yleisten latauspaikkojen ja uusiutuvien polttoaineiden tankkauspaikkojen määrä kolminkertaistunut vuoteen 2016 verrattuna.
 • Vuonna 2022 ovat kuljetusten aiheuttamat, ilmastolle haitalliset päästöt vähentyneet vuoteen 2014 verrattuna. 

Kunnan rakennusten energiankulutuksen tavoitteet

 • Vuonna 2020 on energiankulutus kunnan tiloissa ja asunnoissa 20 prosenttia tehokkaampaa vuoteen 2009 verrattuna (vastaava kiinteistöjakauma, pinta-alaan nähden).
 • Vuonna 2030 on energiankulutus kunnan tiloissa ja asunnoissa 20 prosenttia tehokkaampaa vuoteen 2020 verrattuna.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022