Luonnonhoito ja puistot

Haningen luonto on hyvin vaihtelevaa. Täältä löydät ainutlaatuisen saaristomaiseman lisäksi monilajisia metsiä ja kulttuurialueita sekä useita puistoja ja viheralueita. Kuntaan kuuluvat muun muassa Hanvedskilenin ja Tyrestakilenin metsäalueet, jotka ovat tärkeä osa Tukholman alueen viherstruktuuria.

Luonnonhoitosuunnitelma ohjaa kaikkea yhdyskuntasuunnittelua ja viranomaistoimintaa

Kunnan luonnonhoitosuunnitelma ohjaa sekä luonnonhoitoa, että yhdyskuntasuunnittelua ja viranomaistoimintaa. Luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on säilyttää ja kehittää kunnan lunnonarvoja ja mahdollistaa arvokkaiden luontoalueiden ja tärkeiden ekologisten yhteyksien ja rakenteiden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelun aikaisessa vaiheessa.

Luonnonhoitosuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin ja alueellisiin ympäristötavoitteisiin ja määrää suunnan viidellä eri toiminta-alueella: fyysinen suunnittelu, luonnon suojeleminen, luonnonhoito ja hoitotoimenpiteet, tiedonkeruu ja tiedonlevittäminen sekä ulkoilu ja virkistys.


Hästen Farenheit hjälper till med att tömma papperskorgar.Hästen FarenheitFoto: Sara Mattsson

Hevosvoimilla hienoksi toukokuusta elokuuhun

Puisto- ja luonnonhoito-osasto käyttää oikeita hevosvoimia työssään. Hevonen on ilmaston kannalta älykäs vaihtoehto, joka ei vaadi fossiilipolttoaineita.

Hevosia on monen vuoden ajan käytetty apuna Jordbron ja Brandbergenin roskakorien tyhjentämisessä. Vuonna 2021 vuonohevonen nimeltä Fahrenheit ja hänen kuskinsa Sara Mattsson avustivat toukokuusta elokuuhun. Fahrenheit on kiltti ja tykkää, kun häntä taputetaan mutta pelkää äkillisesti ilmestyviä ja meluisia asioita. 

Senast uppdaterad: 31 maj 2022