Vaalitulos Haningen kunnassa 2018

Lääninhallituksen suorittama äänten laskenta on valmis ja 9. syyskuuta pidettyjen valtiopäivä-, maakäräjä- ja kunnallisvaalien tulokset ovat nyt virallisia. Alta voit lukea, miten prosessi jatkuu Haningen kunnassa.

Haningen kunnassa pidettyjen valtiopäivä-, maakäräjä- ja kunnallisvaalien 2018 lopullinen vaalitulos  osoittaa äänestysprosentin nousseen vuoden 2014 vaaleihin verrattuna 83,53 prosentista 85,06 prosenttiin (valtiopäivävaalit, lähde: val.se).

Kunnanvaltuuston paikkojen jako perustuu Lääninhallituksen viralliseen vaalitulokseen. Haningen kunnanvaltuustossa on yhteensä 61 paikkaa. Paikka vastaa valtuustossa yhtä edustajaa. Vaalituloksen mukaan paikat jakautuvat seuraavasti:

Sosiaalidemokraatit 25,87 %, 16 paikkaa

Moderaatit 24,48 %, 16 paikkaa

Ruotsidemokraatit 17,26 %, 11 paikkaa

Liberaalit 6,21 %, 4 paikkaa

Keskustapuolue 5,98 %, 4 paikkaa

Vasemmistopuolue 4,76 %, 4 paikkaa

Ympäristöpuolue 4,76 %, 3 paikkaa

Kristillisdemokraatit 4,39 %, 3 paikkaa

Oikeudenmukaisuuspuolue Sosialistit 2,79 %, 0 paikkaa

Feministinen aloite 0,36 %, 0 paikkaa

Muut puolueet 0,87 %, 0 paikkaa

Lopullinen vaalitulos löytyy Vaaliviranomaisen kotisivulta

Neuvottelut

Mikäli selvää enemmistöä ei vaalien jälkeen ole, on poliitikkojen löydettävä kestävä enemmistö. Puolueet neuvottelevat keskenään siitä, miten kestävä enemmistö voidaan muodostaa. Kun puolueet ovat ilmoittaneet päätösvallan jakamisesta vaalikautena 2018-2022, siitä ilmoitetaan Haningen kotisivulla.

Kunnanvaltuuston kokous 5. marraskuuta

Kunnanvaltuustojen uusi vaalikausi alkaa 15. lokakuuta koko maassa. Haningessa uusi valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa 5. marraskuuta. Kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto, eli puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja sekä vaalitoimikunta. Tultuaan valituksi, puheenjohtajisto siirtyy  johtamaan kokousta. Kokoukseen osallistuvat Lääninhallituksen osoittamat valtuuston jäsenet.

Kunnanvaltuuston kokous 10. joulukuuta

Joulukuun kokouksessa kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, poliittiset lautakunnat sekä vaalikauden aikana toimivat reviisorit.

Kunnan virkamiehet

Kunnan toiminta perustuu poliittisesti valittuihin luottamushenkilöihin sekä palkattuihin virkamiehiin. Lyhyesti tämä merkitsee, että poliitikot päättävät mitä virkamiesten tulee tehdä. Vaikka vaalivuotena olisikin jonkin aikaa epäselvää, kenellä päätösvalta kunnassa on, virkamiehet jatkavat työtään kuten aikaisemminkin lähtökohtanaan kyseisen vuoden suunnitelmat ja budjetti.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018