Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä

Haningen kunta on suomen kielen hallintoalue. Hallintoaluetta koskevista kieliasioista päättävät hallintoalueen neuvonpitoryhmän poliitikot. Asetimme jokaiselle heistä viisi kysymystä, joihin he saivat vastata vapaasti. Alta voit lukea, kuinka neuvonpitoryhmän seitsemän poliitikkoa haluavat kehittää hallintoaluetta ja suomen kielen asemaa Haningessa.

Vastaukset on käännetty suomeksi. Arvoimme järjestyksen, jossa vastaukset esitetään.

Kaikilta ryhmän poliitikoilta on myös pyydetty kuvaa.

Kysymykset:

  1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
  2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
  3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
  4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
  5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?

Vastaukset:

Marietta-dPL-webb.jpg

Marietta de Pourbaix-Lundin, Moderaterna

1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
Se, että Haninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, on positiivinen velvoite. Suomi ja Ruotsi olivat yksi ja sama maa yli 600 vuoden ajan aina vuoteen 1809 saakka, jolloin Suomi menetettiin Venäjälle ja Suomesta tuli Suomen suuriruhtinaskunta, julistautuakseen lopulta itsenäiseksi vuonna 1917.
Haningessa asuu monta ruotsinsuomalaista, jotka ovat vuosikymmenien aikana vaikuttaneet Haningen kehitykseen. Meillä on paljon yhteistä, vaikka kielet eroavatkin toisistaan.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
Meidän on tavoitettava nuoret ruotsinsuomalaiset, eli toisen ja kolmannen sukupolven ruotsinsuomalaiset, ja kerrottava heille siitä, että Haninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja siitä, mitä ainutlaatuisia mahdollisuuksia se tuo mukanaan. Haningen kunnan on myös selvästi tiedotettava siitä, että me kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
Haluan olla herkkäkuuloinen, rakentava ja eteenpäin suuntautuva Haningen pyrkiessä tekemään parhaansa suomen kielen hallintoalueena.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
Tärkeintä on levittää Haningen asukkaille, kunnan hallinnoille ja poliitikoille tietoa siitä, mitä merkitsee mm. oikeus käyttää omaa äidinkieltään, toisin sanoen suomea. 
Valinnanvapaus vanhustenhuollon, esikoulun ja koulun alueilla on myös erityisen tärkeää, jotta useammalla olisi mahdollisuus valita suomenkielinen toiminnantarjoaja. Meistä on siksi tärkeää ja itsestään selvää antaa useammalle toimijalle mahdollisuus etabloitua Haningeen.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?
Itse tunnen suurta vastuuta levittää puoluekollegoilleni Moderaateissa tietoa siitä, mitä merkitsee olla suomen kielen hallintoalue, niin että he erilaisissa poliittisissa tilanteissa näkevät sen luonnollisena osana poliittista tehtäväänsä.


Petri-Salonen_webb.jpg

Petri Salonen, Centern

1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
Että otamme tehtäväksemme vahvistaa ruotsinsuomalaisten vähemmistöasemaa kunnassamme ja että tunnustamme heidän meihin kohdistuvat oikeutensa sekä omat velvoitteemme kuntana heitä kohtaan. Sen lisäksi se sitoo meitä lisäämään vähemmistöjemme hyväksi tekemäämme toimintaa, voidaksemme vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan äidinkielen säilyttämiseen ja kulttuurin kehittämiseen.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
Tarjoamalla suomenkielistä toimintaa etenkin esikoulua ja koulua käyville lapsille, sekä kulttuuritoimintaa. Haningessa toimii jo tänään hyvin arvostettu suomenkielinen esikoulu ja olemme myös käynnistäneet ensimmäisen kaksikielisen kunnallisen peruskoulun Ruotsissa pitkään aikaan, mikä on hyvin positiivista.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
Olemalla asioista perillä ja kiinnostunut tehtävästäni. Lisäksi on tärkeää, että minulla neuvonpitoryhmän jäsenenä on syvä ymmärrys vähemmistölainsäädäntöä ja kansallisten vähemmistöjemme tarpeita kohtaan. On erityisen tärkeää ymmärtää inhimillistä tarvetta saada säilyttää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
Seniorikysymykset ovat tärkeitä ja se, että pääsemme eteenpäin senioriasumisen suomenkielisen toiminnan ja osastojen suhteen. Näen myös suuren tarpeen kasvattaa tietoisuutta vähemmistölainsäädännöstä ja kunnan omasta vastuusta ihmisten ja kuntamme työntekijöiden keskuudessa.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?
Omistautumalla henkilökohtaisesti ja viemällä asioita eteenpäin. Olen itse syntynyt Suomessa ja kuulun vähemmistöryhmään, joten minulla on syvä ymmärrys siitä, miksi nämä kysymykset ovat niin tärkeitä.


Niina_Tutuncu_webb.jpg

Niina Tütüncü, Vänsterpartiet

1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
Haninge on suomen kielen hallintoalue ja se merkitsee, että meillä on erityisvastuu suomenkielisistä kansalaisista. Viestintä ja tiedonsaanti omalla äidinkielellä ovat tärkeitä, jotta pystyisi aktiivisesti osallistumaan yhteiskuntaan. Se koskee sekä ruotsinsuomalaisia, että muita vähemmistöryhmiä. Minulle on itsestään selvää, ettei kieli saa toimia esteenä. Kieli on kotouttamisen edellytys.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
Minusta on tärkeää, että ihmiset ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus saada tietoa suomeksi ja että kunta tarjoaa tietoa suomeksi. Tällä hetkellä kaikki eivät varmastikaan tiedä, että heillä on oikeus saada tietoa suomeksi. Kunnan pitäisi työskennellä aktiivisemmin näissä asioissa.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
Olen itse käynyt suomenkielistä luokkaa täällä Haningessa ja perheeni on aktiivinen kunnan suomenkielisissä verkostoissa. Suomenkielisenä Haningelaisena tiedän, mitä haasteita suomenkieliset asukkaat kohtaavat ja mitä verkostoja on olemassa, joiden kautta tietoa voidaan levittää. Me neuvonpitoryhmän jäsenet olemme olemassa ihmisiä varten ja tehtävämme on kehittää kunnan työtä suomenkielisten Haningelaisten hyväksi.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
Ensi sijassa kaksi asiaa ovat mielestäni tärkeitä. Ensimmäinen on kunnan tehtävien hoitaminen ja kehittäminen, mm. tietoisuuden levittäminen ihmisten oikeudesta saada tietoa vähemmistökielillä. Toinen on, että kunnassa on monta toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaista. Heidän kulttuurin ja kielitaitoisuuden lisääminen on nähtävä mahdollisuutena, sekä yksilölle itselleen, että kunnalle.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?
Ruotsinsuomalaiset ovat Haningen kunnassa lukuisia ja Haningen suomalaiset yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita. Samalla kaikki eivät ole aktiivisia yhdistyksissä ja kunnan on löydettävä muita kanavia, joiden kautta levittää tietoa myös heille. Tiedotus täytyy myös sopeuttaa, koska kaikilla ei ole pääsyä tietokoneelle/internetiin ja liikuntaesteisten on saatava tietoa eri tavoin, esimerkiksi lyhytelokuvien kautta.


Marja_Vaisanen_webb.jpg

Marja Väisänen, Socialdemokraterna

1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
Haningen kunta on käynnistänyt suomenkielisiä luokkia Vikingaskolanin koulussa ja on avaamassa senioriasumisen suomenkielisille. Tämä takaa nuorille mahdollisuuden oppia vanhempiensa ja isovanhempiensa kielen ja muodostaa heihin vahvat siteet. Vanhemmat ihmiset, joiden äidinkieli on suomi ja jotka puhuvat tänään ruotsin kieltä, voivat olla rauhallisia vaikka he menettäisivätkin myöhemmin oppimansa ruotsin kielen taidon niin että he elämänsä lopussa puhuvat pelkästään suomea. Se, että voi tuntea olonsa turvalliseksi, on minulle hyvin tärkeää.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
Kehittämällä suomen kielen opetusta koulussa, lisäämällä suomalaisen kulttuurin tarjontaa kirjastossa sekä miehittämällä senioriasumiset suomenkielisellä henkilökunnalla. Lisäksi tilaamalla suomalaisia medioita ja järjestämällä erilaisia teemailtoja, joiden aiheina voisivat olla esimerkiksi suomalainen kansanmusiikki tai se, miten suomalaiset sotalapset joutuivat Ruotsiin ja miten heidän elämänsä kehittyivät. Yhteys ruotsinsuomalaisten historiaan on tärkeä jokaiselle, jonka ”juuret” ovat Suomessa.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
Yhteydenpito ruotsinsuomalaisiin Haningelaisiin on minulle tärkeää. Tulen osallistumaan neuvonpitoryhmän kokouksiin ja vastaanotan ehdotuksia sähköpostitse. Haluan toimia linkkinä kunnan asukkaisiin ja työstää ehdotuksia sekä viedä ne neuvonpitoryhmän käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
Suomalaisten peruskoululuokkien kehittymisen seuranta on tärkeää. Luokissa tapahtuva opetus sekä suomeksi, että ruotsiksi, on uusi ilmiö ja opettajat saavat kokeilla, kuinka opintosuunnitelmaa voidaan näissä luokissa soveltaa.
On myös tärkeää tarkistaa, että kunnan vanhemmat asukkaat pääsevät lukemaan ajankohtaista, suomalaista kirjallisuutta, kuuntelemaan suomalaista musiikkia ja käymään keskustelua heille tärkeistä kysymyksistä suomeksi ja että vanhustenhuollossa on suomenkielistä henkilökuntaa.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?
Istun Perus- ja esikoululautakunnassa ja haluan sen kautta tutkia suomalaisten luokkien tilannetta sekä analysoida ja seurata niiden kehittymistä tavoitteena lisätä suomen kielen käyttämistä.
Aion myös seurata uuden senioriasumisen kehittymistä ja kerätä siihen liittyviä vinkkejä. Haningen kirjastojen suomenkielinen mediatarjonta on myös päivitettävä/tarkistettava.


Hans_Andersson_webb.jpg

Hans Andersson, Kristdemokraterna

1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
Olen ylpeä siitä, että Haninge on suomen kielen hallintoalue.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
Ilmoittamalla medioissa, tiedottamalla kouluissa ja muissa julkisissa ympäristöissä.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
On sekä negatiivista, että positiivista etten osaa sanaakaan suomea.
Negatiivista siksi, etten pysty kommunikoimaan suomeksi.
Positiivista, koska olen täysin tietämätön.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
Huolehtiminen siitä, että kuntaan palkataan enemmän kaksikielisiä työntekijöitä.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?
Olemalla mukana suomenkielisissä kuvioissa.


Göran Boström, Sverigedemokraterna

Göran Boström on torjunut mahdollisuuden vastata asettamiimme kysymyksiin.


Nicole ForslundNicole Forslund (L). Kuva: Nicole Forslund.

Nicole Forlsund, Liberalerna

1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?
Vähemmistöjä ja vähemmistökieliä tulisi aina edistää ja vaalia. Asia on meidän kaikkien vastuulla, varsinkin meidän poliitikkojen. Haningessa meidän on oltava ylpeitä siitä, että kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen. Se merkitsee nimenomaan sitä, että meidän on edistettävä ja vaalittava suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria, muun muassa tarjoamalla kunnallisia palveluja suomeksi.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?
Haningen kunnan tulevalla vähemmistöpoliittisella ohjelmalla on tärkeä merkitys suomalaisten kieliasioiden edistämiselle. Ohjelma antaa kokonaisvaltaisen kuvan kunnan pitkäaikaisista pyrkimyksistä työskennellä vähemmistöasioiden parissa. Ohjelmalla pyritään yltämään valtakunnallisiin tavoitteisiin ja Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksessa lueteltuihin sitoumuksiin.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
Minulle on tärkeää tukea vähemmistökysymyksiä ja parantaa vähemmistölle suuntautuvaa tarjontaa, kuten kouluja, vanhustenhuoltoa ja muita palveluja. Minun mielestäni on tärkeää luoda ymmärrystä sille, että kieli ja kulttuuri ovat tärkeä kokonaisuus silloin kun halutaan luoda edellytyksiä vähemmistökulttuurien kehittämiselle.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?
Hyvä koulutus on avain sille, joka haluaa ohjata ja muotoilla omaa elämäänsä. Siksi liberaalina asetan koulun aina etuimmaksi. Haningessa toimii nykyään ruotsinsuomalaisia peruskoululuokkia ja tarjoamme lastenhoitoa suomeksi. Tätä toimintaa meidän kannattaa vaalia.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?
Kaikille, jotka haluavat, on tarjottava mahdollisuus säilyttää kulttuuri-identiteettinsä elämän kaikissa vaiheissa. Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus kehittää ja osallistua omaan kulttuuri-identiteettiinsa ja vähemmistökieleensä. Ikäihmisillä on oltava mahdollisuus tarvekohtaisesti säilyttää kulttuuri-identiteettinsä. Siksi on tärkeää, että henkilökunta on osaavaa ja suurin osin suomenkielentaitoista ja että kunta tarjoaa kunnallisia palveluita suomeksi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020