Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä

Haningen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Hallintoaluetta koskevista kieliasioista päättävät Haningen kunnassa hallintoalueen neuvonpitoryhmän poliitikot.

Neuvonpito siirretään lähemmäs virkamiehiä

Suomen kielen hallintoalueen uuden neuvonpitoryhmän ensimmäisessä kokouksessa helmikuun 20. päivänä päätettiin uudesta toimintamallista, jonka mukaan neuvonpitoasiat joatkossa tullaan hoitamaan. 

Konkreettiset käytännön kysymykset nostetaan lähemmäs kunnan hallintoja, joissa vähemmistöjärjestöjen edustajat jatkossa käyvät neuvotteluja virkamiesten kanssa suoraan. Tavoitteena on levittää tietoisuutta vähemmistöjen tarpeista ja niiden olemassaolosta kunnan virkamiesten parissa mutta ennen kaikkea myös ratkaista konkreettisia asioita suoraan virkamiesten kanssa.

Poliittinen neuvonpitoryhmä jatkaa toimintaansa tavaten entiseen malliin neljä kertaa vuodessa. Sen tehtävät muuttuvat kuitenkin osittain. Neuvonpitoryhmän ensisijaiseksi tehtäväksi tulee valvoa ja edistää vähemmistöasioiden etenemistä ja kehittää toimintaa poliittisella tasolla.


Seuraavat poliitikot toimivat neuvonpitoryhmässä istuntokauden aikana:

Petri Salonen (C) - puheenjohtaja
Marja Väisänen (S)
Göran Florén (L)
Hans Andersson (KD)
Niina Tütüncü (V)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Göran Boström (SD)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 februari 2019