Kunta ja politiikka

Elämänlaatu löytyy Haningesta. 92 000 asukkaan kunta on yksi Tukholman läänin nopeimmin kasvavista kunnista. Täällä kauniit luontoalueet ja suurkaupungin syke sijaitsevat molemmat aivan kulman takana. Asetamme hyvä elämänlaadun ja aktiivisen vapaa-ajanvieton keskiöön, ja siksi monet valitsevatkin Haningen asuinpaikakseen elämän kaikissa vaiheissa.

Yhteiskuntapalvelut alueella, jolla asumme, ovat suureksi osaksi kunnan vastuulla. Ruotsin 290 kunnassa poliittiset luottamushenkilöt päättävät erilaisista palveluista kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja lautakunnissa.

Jokaista lautakuntaa vastaa hallinto, jonka virkamiehillä on tehtävänä toteuttaa lautakuntien päätökset.

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat seurattavissa täällä (ruotsiksi)


Valtiopäivät ja hallitus päättävät kuntien vastuualueista. Niin on päätetty kunnallislaissa ja eräissä erikoislaeissa, kuten koululaissa ja sosiaalipalvelulaissa. Kunnan vastuualueita ovat esimerkiksi

  • esikoulu
  • koulu
  • sosiaalipalvelu
  • vanhusten ja toimintarajoitteisten huolto

Kunnat päättävät paljosta myös itse

Kuntien itsehallinto on Ruotsissa tärkeää. Kunnat saavat itse päättää pitkälti palveluistaan, miten ne toteutetaan ja paljonko veroa kuntalaisilta peritään palvelujen saamiseksi. Joitakin esimerkkejä kunnan vapaaehtoisesta toiminnasta

  • avoin esikoulu
  • jalkapallokentät
  • kulttuurikoulu

Voit vaikuttaa kuntaan

Kunnat noudattavat avoimuusperiaatetta. Sinulla on oikeus esimerkiksi lukea poliittisia päätöksiä, pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja ja olla mukana kuuntelemassa kunnanvaltuuston kokouksia.

Voit vaikuttaa myös muulla tavoin. Voit esimerkiksi osallistua erilaisiin yhteistyöneuvostoihin, kuten vammaisneuvostoon ja eläkeläisneuvostoon. Voit myös esittää mielipiteitä ja valituksia tai valittaa poliitikkojen päätöksistä.

Monissa kunnissa kansalaiset voivat myös esittää omia ehdotuksiaan eli kansalaisehdotuksia. Uusi mahdollisuus vaikuttaa on kansanaloite. Keräämällä nimikirjoitukset kymmeneltä prosentilta kuntalaisista saadaan aikaan kansanäänestys.

Kuntalaisena valitset myös, mitkä puolueet kuntaa hallitsevat. Kuntavaaleissa äänestetään joka neljäs vuosi. Jos haluat olla vieläkin aktiivisempi, liity johonkin puolueeseen ja ryhdy poliitikoksi.

Yhteystiedot

Asioiminen suomeksi

Kaikilla Haningen kunnan hallinnonaloilla on suomea puhuvia luotseja. Voit ottaa suoraan yhteyttä juuri siihen luotsiin, jonka työtehtävän piiriin asiasi kuuluu. 

Luotsit

Sanna Rantamäki
Vähemmistöstrategi
Puh. 08-606 88 73
sanna.rantamaki@haninge.se

Martin von Pfaler
Kaksikielinen verkkotoimittaja
martin.vonpfaler@haninge.se

Hallintoalueen neuvonpitoryhmä

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä koostuu seitsemästä poliitikosta, joiden tehtävänä on edistää ennen kaikkea suomenkielisen vähemmistön asioita Haningen kunnassa.

Neuvonpitoryhmän poliitikot 2019-2022

Kehityshankkeet

Haningen kunnassa on meneillään kolme suurta kehitysprojektia:

Haningeterrassen, Handenin keskusta
Uusi kaupunginosa Vega
Uusi yrityspuisto Albyberg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 november 2020