Kunta ja politiikka

Haninge sijaitsee Tukholman eteläpuolella. 90 000 asukkaan kunta on yksi Tukholman läänin suurimmista asukasmäärään nähden. Kunnan alueeseen kuuluu upea saaristo, jonka tunnetumpia saaria ovat Utö, Kymmendö ja Huvudskär, mutta Haninge ei ole pelkkää saaristoa. Tyrestan kansallispuisto ja lukuisat luonnonsuojelualueet tarjoavat hienot puitteet luonnossa oleskeluun.

Kuntaa johtaa poliittinen organisaatio, jossa kunnanvaltuusto on korkein päättävä elin. Neljän vuoden välein pidettävissä poliittisissa vaaleissa asukkaat valitsevat mitä puolueita kunnanvaltuustossa edustetaan.

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat seurattavissa täällä (ruotsiksi)


Valtiopäivät ja hallitus päättävät kuntien vastuualueista. Niin on päätetty kunnallislaissa ja eräissä erikoislaeissa, kuten koululaissa ja sosiaalipalvelulaissa. Kunnan vastuualueita ovat esimerkiksi

  • esikoulu
  • koulu
  • sosiaalipalvelu
  • vanhusten ja toimintarajoitteisten huolto

Kunnat päättävät paljosta myös itse

Kuntien itsehallinto on Ruotsissa tärkeää. Kunnat saavat itse päättää pitkälti palveluistaan, miten ne toteutetaan ja paljonko veroa kuntalaisilta peritään palvelujen saamiseksi. Joitakin esimerkkejä kunnan vapaaehtoisesta toiminnasta

  • avoin esikoulu
  • jalkapallokentät
  • kulttuurikoulu

Voit vaikuttaa kuntaan

Kunnat noudattavat avoimuusperiaatetta. Sinulla on oikeus esimerkiksi lukea poliittisia päätöksiä, pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja ja olla mukana kuuntelemassa kunnanvaltuuston kokouksia.

Voit vaikuttaa myös muulla tavoin. Voit esimerkiksi osallistua erilaisiin yhteistyöneuvostoihin, kuten vammaisneuvostoon ja eläkeläisneuvostoon. Voit myös esittää mielipiteitä ja valituksia tai valittaa poliitikkojen päätöksistä.

Monissa kunnissa kansalaiset voivat myös esittää omia ehdotuksiaan eli kansalaisehdotuksia. Uusi mahdollisuus vaikuttaa on kansanaloite. Keräämällä nimikirjoitukset kymmeneltä prosentilta kuntalaisista saadaan aikaan kansanäänestys.

Kuntalaisena valitset myös, mitkä puolueet kuntaa hallitsevat. Kuntavaaleissa äänestetään joka neljäs vuosi. Jos haluat olla vieläkin aktiivisempi, liity johonkin puolueeseen ja ryhdy poliitikoksi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 september 2019