Talvikunnossapito ja lumen auraus

Talvikunnossapito Foto: Gerry Tuchodi

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, milloin ja missä järjestyksessä kadut ja tiet aurataan. Lisäksi saat tietoa siitä, miten lumivallien käsittely toimii ja mistä voit hakea hiekkaa ja tiesuolaa liukkauden torjuntaan.

Haningen taajaman kaikkien kunnallisten katujen ja teiden aurauksesta huolehtii kaupungin rakennushallinnon tekninen osasto. Taajaman ulkopuolella vastuun jakavat liikennevirasto (Trafikverket) ja useat tiekunnat.

Miten ja milloin kadut ja tiet aurataan?

Linja-autojen liikennöimät pääväylät ja niiden yhteydessä olevat kävelytiet aurataan, kun lunta on kerääntynyt viisi senttimetriä tai lumisateen loputtua. Liukkautta torjutaan aina aurauksen yhteydessä.

"Normaalilumisateen" jälkeen kestää noin 12-14 tuntia, ennen kuin kaikki kadut on aurattu ja hiekotettu. Aloitamme työt samanaikaisesti eri puolilla kuntaa mutta emme pysty olemaan samaan aikaan kaikkialla.

Lumenraivaustöiden aloittaminen määräytyy myös säätiedotuksen mukaan ja riippuu muun muassa siitä, kuinka kauan lumisateen odotetaan jatkuvan. Aurauksen yhteydessä pysäköityjen autojen ja tien välille saattaa syntyä lumivalli, jonka auton omistaja joutuu luomaan itse pois.

Missä tärkeysjärjestyksessä tiet aurataan?

Tiet aurataan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

 1. Linja-autojen liikennöimät liikenneväylät
 2. Kävely- ja pyörätiet
 3. Omakotitaloalueiden kadut

Lumen poiskuljettaminen

Tarvittaessa lumi voidaan kuljettaa pois, esimerkiksi lumivallien haitatessa näkyvyyttä. Jäät voidaan tarvittaessa myös höylätä pois tienpinnasta. Jäänpoiston yhteydessä tiehöylää seuraa traktori, joka raivaa tieliittymät vapaiksi jäistä. Lämpötilan ja lumimäärän vaihtelu sekä lumisateen ajankohta vaikuttaa tähän työhön.

Lumivallit

Kiinteistön omistajana sinun on itse raivattava tieliittymäsi aurauksen yhteydessä kasaantuneesta lumesta. Pyrimme ensi sijassa pitämään auto-, pyörä- ja kävelytiet puhtaina lumesta ja jäästä.

Sinulta odotamme seuraavaa:

 • Varaudu talvikeliä varten. Myös silloin kuin liukkaudentorjunta pyörii täydellä teholla tienpinta saattaa silti olla liukas
 • Jätä kunnossapitoajoneuvoille tarpeeksi tilaa
 • Sopeuta nopeutesi liikenteeseen ja vallitseviin tieolosuhteisiin
 • Seuraa vuoropysäköintimääräyksiä
 • Raivaa ja hiekota kiinteistösi liittymät ja liikkumisväylät turvallisen liikkumisen edistämiseksi
 • Raivaa ja hiekota niin, että postinjakelija pääsee jakelemaan postit
 • Sijoita jäteastiasi niin, etteivät ne vaikeuta lumen raivaamista
 • Leikkaa pensaat, puut ja pensasaidat. Kävelytien yllä on oltava vapaata tilaa ainakin 2,5 metriä. Pyörätien yllä vapaata tilaa on oltava 3,2 metriä ja ajotien yllä 4,6 metriä.

Mitä teen, jos vahinkoja syntyy?

Aurauksen yhteydessä esimerkiksi aidat ja pensasaidat saattavat vahingoittua. Kadulle päin suunnatun laudoituksen, muurin tai vastaavan on pystyttävä kestämään normaalikokoisen auratun lumivallin painon. Vahinkojen välttämiseksi voit merkitä kohteen, joka vaatii erityistä varovaisuutta, esimekiksi matalan aidan, pensaan tai postilaatikon. Auran kuljettajan näkyvyys huononee kun lumen paksuus lisääntyy. Jos vanhinko kuitenkin syntyy, lähetä kirjallinen ilmoitus tai meilaa osoitteeseen peter.sielck@haninge.se
Suoritamme katsastuksen paikan päällä ja sen jälkeen sovimme mahdollisista toimenpiteistä.

Liukkaudentorjunta

Haningen kunnassa käytetään suolaa, hiekoitushiekkaa ja kivimursketta. Suolaa käytetään pääsääntöisesti ainoastaan linja-autojen liikennöimillä teillä ja suurilla liikenneväylillä. Joissain tapauksissa kunta hiekoittaa ja suolaa teitä lumisateen aikana, jotta kunnan asukkaat pääsevät liikkumaan, vaikka teitä ei ole vielä aurattu. Uutuutena suola-harjaamme nyt myös alueen pyöräilyväylän sekä suurimmat liikenneväylät.

Hiekan noutaminen

Liukastumisonnettomuudet ovat kalliita yksilölle ja yhteiskunnalle. Siksi tarjoamme kiinteistönomistajille mahdollisuuden hakea hiekkaa maksuttomasti.

Voit täysin maksuttomasti hakea hiekkaa ja tiesuolaa omalla sangolla. Tervetuloa osoitteeseen Anläggarvägen 6. Tekninen toimisto on auki ma-to klo 07.00-15.30 ja pe 07.00-13.00. Voit myös soittaa kunnan vaihteeseen 08-606 70 00 ja pyytää heitä yhdistämään tiekunnossapito-osastolle (väghållning), joka antaa lisätietoja siitä, mistä hiekkaa voi hakea.

Jäteastian tyhjennys ja auraus!

 • Jos mahdollista, vältä roska-astian ulos asettamista ennen klo 6.00 tyhjennyspäivänä.
 • Korjaa roska-astia talteen heti tyhjentämisen jälkeen.
 • Mieti, minne asetat roska-astian, niin ettei se ole liikaa tiellä. Usein roska-astian voi asettaa portin aukkoon.
 • Roska-astiaa ei saa sijoittaa siten, että se estää auraamisen ja liukkaudentorjunnan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 8 januari 2020