Liikennesäännöt ja liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyö perustuu Ruotsissa nollavisioon, eli tavoitteeseen, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti tieliikenteessä. Vision lähtökohtana on, ettei tapaturmia aina voida välttää, koska ihmiset tekevät toisinaan virheitä. Tapaturmien seurauksia voidaan silti lieventää tekemällä teistä ja ajoneuvoista turvallisempia.

Liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2017-2021

Haningen kunta on laatinut liikenneturvallisuusohjelman, jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa kunnan liikenneturvallisuustyötä sekä myötävaikuttaa valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kunnallinen liikenneturvallisuusohjelma kuvaa kunnan tämänhetkistä liikenneturvallisuustilannetta sekä esittää toimintasuunnitelman Kaupunginrakennushallinnon päätettävissä oleville liikenneturvallisuustoimenpiteille vuosina 2017-2021, tehtävän puitteissa tunnistettujen panostusalueiden ja tavoitteiden perusteella.

Ajonopeussuunnitelma

Liikenneturvallisuuden, ympäristön ja pääsyn edistämiseksi kunta hyväksyi vuonna 2015 ajonopeussuunnitelman. Ensi sijassa 50 km tuntinopeusrajoitukset on korvattu 40 km tuntinopeusrajoituksilla. 

Uusien nopeusrajoitusten käyttöönottaminen on osa Haningen kunnan liikenneturvallisuustyötä. Todellisten olosuhteiden ja oleskeluympäristön mukaan sopeutetut nopeusrajoitukset lisäävät suojaamattomien tielläliikkujien turvallisuutta. Samalla parannamme ympäristöä ja helpotamme pääsyä.

Haningen ajonopeussuunnitelman löydät oikealla olevasta Asiakirjat -ruudusta.


Auta meitä luomaan turvallinen liikenneympäristö koulujen ympärille!

  • Niin sanottujen kävelevien tai pyöräilevien koulukyytien luominen
  • Päästä kyydistä pois turvallisella paikalla
  • Kouluun omin jaloin, tärkää lapsen kehitykselle
  • Aja varovaisesti. Kävele tai pyöräile mieluiten
  • Tarkkaile nopeuttasi, se saattaa pelastaa henkiä
  • Huolehdi siitä, että kaikki istuvat autossa turvavyö päällä 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 9 april 2020