Kadut ja liikenne

Näiltä sivuilta saat tietoa siitä, miten kunnan tie- ja liikennekunnossapitoa koskevat asiat, kuten esimerkiksi auraus ja liittymäpysäköinnit, toimivat.

Kunta vastaa kunnan omistamien teiden, katujen sekä kävely- ja pyöräteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Kunnan muihin tehtäviin kuuluu myös muun muassa liikennesuunnittelu, liikenneturvallisuus ja pysäköiminen.

Kunnan omistamien teiden lisäksi tieverkosto koostuu valtion omistamista sekä yksityisistä teistä. Valtion omistamista teistä vastaa Liikennevirasto (Trafikverket).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 8 januari 2020