Juna-aseman ja Poseidonin torin välinen alikulkukäytävä suljetaan viikolla 6-14

Foto: Haninge kommun. Kartan visar alternativa vägar när gångtunneln hålls stängd.

Paikallisjuna-aseman ja Poseidonin torin välinen alikulkukäytävä suljetaan kokonaan viikkojen 6 ja 14 välillä. Opastuskilvet ohjaavat kulkijoita kahta vaihtoehtoista reittiä pitkin Eskilin tielle ja Rudsjöterrassenille.

Viikon 14 jälkeen Poseidonin torin ja paikallisjuna-aseman välinen kulkuväylä avataan uudelleen. Kulkuväylä suojataan sen jälkeen molemmin puolin rakennusaitauksilla uuden asemakäytävän rakentamisen edetessä.

ASEMAKÄYTÄVÄ

Stationsgången_800x450.jpgUusi asemakäytävä avoimine oleskelualueineen ja viihtyisine kohtaamispaikkoineen valmistuu vuoden 2021 kuluessa (visiokuva: arkkitehtitoimisto Brunnberg & Forshed).

HANINGEN TERASSI

Työskentelemme täyttä vauhtia puoleensavetävän, elävän ja viihtyisän kaupunkikeskustan luomisen parissa. Rakenteilla olevaan Haningen terassiin rakennetaan modernin linja-autoterminaalin lisäksi 600 asuntoa, hoivatiloja sekä palvelu- ja kauppatiloja.

Lue lisä Haningen terassista (ruotsiksi)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 januari 2020