Turvallisuus

Tältä sivulta voit lukea siitä, miten kunta työskentelee turvallisuutta ja rikosten ehkäisemistä koskevien asioiden parissa. Haluamme että kaikki jotka asuvat, työskentelevät tai oleskelevat Haningessa tuntevat olonsa turvalliseksi. Turvallisuustyötä johtaa, koordinoi ja kehittää varmuus- ja turvallisuusyksikkö.

Barn i Brandbergen Barn i Brandbergen Foto: Johan Gustafsson

Turvallisuus on käsite, jonka sisältö voi vaihdella henkilöistä toiseen. Haninge on tehnyt turvallisuuskäsitteestä oman määritelmän, voidakseen työskennellä tasa-arvoisesti erilaisten turvallisuutta koskevien asioiden parissa.

Turvallisuuden määritelmä

Turvallisuuden tunne pohjautuu yksilön subjektiiviseen elämykseen siitä, millaiseksi todellinen riski koetaan.

  • Turvallisuuden tunne lähtee yksilön subjektiivisesta mielikuvasta ja tilanteesta.
  • Todellinen turvallisuus voidaan johtaa todellisiin turvallisuusriskeihin.

Turvallisuustyö

Haningessa turvallisuustyötä leimaa systemaattinen pyrkimys vaalia yksilön todellista ja koettua turvallisuutta. Turvallisuustyön tavoitteena on kasvattaa luottamusta yhteiskuntaa ja muita kohtaan.

Haninge on myös tehnyt määritelmän siitä, mitä ehkäisevä työ on.

Ehkäisevän työn määritelmä

Työ, jonka tavoitteena on tunnettujen ongelmatilanteiden ehkäiseminen. Edellytyksenä ehkäisevälle työlle on, että vallitseva paikallinen tilanne on kartoitusten, tiedonvaihdon, analyysien ja panostusten kautta tiedossa. Käsite koskee kaikkia, jotka asuvat, työskentelevät tai oleskelevat Haningen kunnassa.

Edistävä työ

Edistävää työtä tehdään aina varsinaisen linjatyön puitteissa hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi myös silloin, kun mitään ei ole tapahtunut. Työssä keskitytään tasavertaisuuteen, solidaarisuuteen, ihmisten tasa-arvoisuuteen, yksilön vapauteen ja loukkaamattomuuteen sekä ihmiselämän loukkaamattomuuteen. Edistävällä työllä halutaan myötävaikuttaa kehittymiseen sekä lisätä yleisvaltaista elämänlaatua laajasti ja kattavalla tavalla.

Yhteystiedot

Varmuus- ja turvallisuusyksikkö
Vaihde 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 mars 2022