Poikkeustilanteen sattuessa

Haningen kunta tarkkailee turvallisuustilannetta ja kunnalla on käytössä kriisihallintajärjestelmä, jonka avulla poikkeustapahtumaan voidaan reagoida nopeasti ja johdonmukaisesti.

Jokaisella Ruotsin kunnalla on lain mukaan oltava valmius kriisitilanteen kohtaamiseen voidakseen toimia nopeasti, tehokkaasti ja konkreettisesti erilaisissa poikkeustilanteissa ja suurempien onnettomuuksien sattuessa.

Valtakunnallinen vastuu on Ruotsin hallituksella. Maakäräjät ja lääninhallitus vastaavat alueellisen tason asioista kun taas kunta vastaa asioista paikallisella tasolla.

Estonian haaksirikko, tsunamikatastrofi ja myrsky nimeltä Gudrun ovat esimerkkejä valtakunnallisista kriiseistä. Alueellinen kriisi koskee omaa lääniämme. Paikalliset kriisit ja onnettomuudet koettelevat vain omaa kuntaamme. Sellaisia voivat olla esimerkiksi laajempi tulipalo, tulva tai isompi liikenneonnettomuus. 

Kunnan kriisinhallintajärjestelmään kuuluu muun muassa valmiussuunnitelma siitä, kuinka kunnan tulee toimia erilaisten skenaarioiden toteutuessa, ja se käsittää kaiken tavallisista onnettomuuksista vakaviin, esimerkiksi sabotaasista johtuviin infrastruktuurihäiriöihin.

Senast uppdaterad: 10 juni 2019