Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Tietoa covid-19 -rokotuskampanjasta

Haningen kunta toimii yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten kanssa ehkäistäkseen tartunnan leviämistä ja lieventääkseen sen aiheuttamia vaikutuksia alueen ja kunnan toimintaan. Region Stockholm vastaa alueen väestön rokottamisesta. Haningen kunta toimii yhteistyössä Region Stockholmin kanssa rokottamiskampanjan toteuttamiseksi Haningessa.

En spruta med vaccin mot covid-19 Foto: Mostphotos

Etusijalla olevien väestöryhmien rokottaminen on käynnissä Haningen hoiva- ja hoitotominnan puitteissa. Väestön rokottaminen suoritetaan asteittain, koska rokotteen saatavuuden odotetaan olevan sekä rajoitettua, että epätasaista vielä pitkään.

Tilastotietoa rokotteen saaneista

Covid-19 -rokotekampanjan etenemistä on nyt mahdollista seurata kunnittain rokotusrekisteröintien mukaan. Kansanterveysviranomainen kerää tietoja covid-19-rokotuksista valtakunnallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla. Tilastoista selviää myös rokottautuneiden ikäjakauma. Kansanterveysviranomainen raportoi edellisen kalenteriviikon tulokset torstaisin määrätyllä viiveellä.

Lue lisää Region Stockholmin kotisivulta Rokottautuneiden määrä kunnittain ja ikäluokittain (ruotsiksi).

Seuraa kansanterveysviranomaisen raportointia (ruotsiksi).

Viimeisimmät tiedotteet koskien rokottamiskampanjaa Haningessa

26.3.2021
Region Stockholmin tiedote Astra Zenecan rokotteesta
Keskeytyksen jälkeen Region Stockholm käynnistää uudelleen rokottamiset Astra Zenecan rokotteella kansanterveysviranomaisen ilmoitettua, että rokotetta suositellaan edelleen yli 65-vuotiaille. Alueen terveyspalveluiden tarjoajat jatkavat 1. ja 2. vaiheen kohderyhmien rokottamista suunnitelmien mukaisesti. Samaan aikaan avataan uusia rokottautumisvastaanottoja vauhdittamaan rokottamista entisestään.

Lue lisää täältä: Region Stockholm käynnistää uudelleen rokottamiset Astra Zenecan rokotteella (ruotsiksi)

22.3.2021
Uusi väestön rokottamisstrategia
Väestön rokottamisen valmistelut siirtyvät nyt seuraavaan vaiheeseen. Rokotteiden toimitusten vähentymisen vuoksi on Region Stockholm kehittänyt uuden rokotusstrategian joustavuutta ja tehokkuutta korottaakseen.

Uudet ennusteet osoittavat toimitusten vähenevän huomattavasti sekä maaliskuussa, että huhtikuussa aikaisempiin ennusteisiin verrattuna. Tämä merkitsee muutoksia koko rokotusohjelman aikatauluun. 18-59-vuotisen väestön rokottaminen voidaan aloittaa vasta toukokuun puolivälissä. Ajankohta saattaa vielä muuttua rokotteiden toimituksista riippuen.

Sitä ennen 70-79-vuotiaille tarjotaan mahdollisuus varata aika rokottautumiselle viikosta 14 alkaen, jonka jälkeen on 65-69-vuotiaiden vuoro. Vasta sen jälkeen alkaa 3. vaihe, johon kuuluvat 60-65-vuotiaat sekä lääketieteellisesti määritetyt riskiryhmät.

Lue lisää Region Stockholmin sivulta Uusi strategia koskien väestön rokottautumista (ruotsiksi)

22.3.2021
Uusi tärkeysjärjestys vaikuttaa kunnallisen hoito- ja hoivahenkilökunnan rokottautumiseen
Kansanterveysviranomainen on 19. maaliskuuta tiukentanut rokottautumisen tärkeysjärjestystä niin, että ikäihmiset selvemmin asetetaan nuorempien edelle. Kansanterveysviranomaisen päätös tiukennetusta tärkeysjärjestyksestä astuu voimaan 19. maaliskuuta. Tämän seurauksena Region Stockholmin hoiva- ja hoitohenkilökunnan rokottaminen keskeytetään toistaiseksi.

Kansanterveysviranomainen suosittelee samalla rokotteiden annosten aikavälin pidentämistä enintään kuuteen viikkoon Pfizer/Biontechin rokotteen osalta. Kaikkia, jotka ovat varanneet VaccinDirektiltä ajan Pfizer/Biontech -rokotteen 2. annokselle, kehotetaan varaamaan uusi aika siten, että aikaa 1. ja 2. annoksen välillä tulee kuluneeksi kuusi viikkoa.

Lue lisää sivulta Kansanterveysviranomainen tiukentaa tärkeysjärjestystä ja suosittelee toisen rokoteannoksen lykkäämistä (ruotsiksi)

17.3.2021
Tiedote Kansanterveysviranomaiselta

Tiedote Kansanterveysviranomaiselta sinulle, joka viimeisen 14 päivän aikana olet saanut Astra Zenecan rokotteen covid-19-tautia vastaan.

Linkki Kansanterveysviranomaisen uutisartikkeliin (ruotsiksi)

Lisätietoja rokottamisesta Haningessa

Haningessa rokotukset suoritetaan järjestelmällisesti, turvallisesti ja tartuntaa välttäen, kansanterveysviranomaisen tärkeysjärjestyksen mukaan. Region Stockholm ilmoittaa rokottamiskampanjan toimeenpanomallista.

Rokotuksen covid-19-tautia vastaan saa maksuttomasti.

Kansanterveysviranomaisen tärkeysjärjestys

Kansanterveysviranomainen on laatinut tärkeysjärjestyksen, jonka mukaan ne, joilla on suurin suojelutarve vakavaa sairastumista vastaan, asetetaan etusijalle.

1. vaihe

Ensin rokotetta tarjotaan seuraaville henkilöille rokotuskampanjan niin sanotussa ensimmäisessä vaiheessa.

 • Tehostetussa palveluasumisessa asuvat ikäihmiset sekä henkilöt, joilla on kotipalvelu.
 • Lähellä tehostetussa palveluasumisessa asuvia ikäihmisiä tai kotihoidossa työskentelevä henkilökunta.
 • Aikuiset, jotka asuvat yhdessä henkilön kanssa, jolla on kotipalvelu.

2. vaihe

Kampanjan toisessa vaiheessa rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille:

 • Yli 65-vuotiaat.
 • Henkilöt, joilla on erityinen sairaustila, jotka esimerkiksi ovat läpikäyneet siirtoleikkauksen tai ovat dialyysissä, tai asuvat jonkun vastaavan kanssa.
 • LSS-tukea tai henkilökohtaista apua saavat aikuiset henkilöt.
 • Muu hoiva- ja hoitohenkilökunta, joka työskentelee lähellä hoiva- tai hoitopotilaita.

3. vaihe

Kampanjan kolmannessa vaiheessa rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille:

 • 60-64-vuotiaat,
 • Yli 18-vuotiaat, joiden sairaus tai lääketieteellinen tila johtaa riskiin sairastua vakavasti covid-19-tautiin. Esimerkkejä tällaisesta ovat sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes tai Downin oireyhtymä.
 • Henkilöt, joilla määrätystä syystä on vaikeaa noudattaa covid-19-taudin levittämisen ehkäisemistä koskevia suosituksia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi dementiapotilaat.

4. vaihe

 • Muu 18 ikävuotta täyttänyt väestö.

Tietyissä tapauksissa rokottamisen yhteydessä saattaa syntyä ylijäämäannoksia, joita ei voida turvallisesti kuljettaa edelleen. Tällöin muille, etusijalla oleville ryhmille voidaan tarjota mahdollisuutta rokottautua.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 mars 2021