Tietoa covid-19 -rokotuskampanjasta

Haningen kunta toimii yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten kanssa ehkäistäkseen tartunnan leviämistä ja lieventääkseen sen aiheuttamia vaikutuksia alueen ja kunnan toimintaan. Region Stockholm vastaa alueen väestön rokottamisesta. Haningen kunta toimii yhteistyössä Region Stockholmin kanssa rokottamiskampanjan toteuttamiseksi Haningessa.

Illustration med människor, hjärtan och vaccin Foto: Haninge kommun

Etusijalla olevien väestöryhmien rokottaminen on käynnissä Haningen hoiva- ja hoitotominnan puitteissa. Väestön rokottaminen suoritetaan asteittain, koska rokotteen saatavuuden odotetaan olevan sekä rajoitettua, että epätasaista vielä pitkään.

Viimeisimmät tiedotteet koskien rokottamiskampanjaa Haningessa

15.1.2021
Ensimmäiset rokotustilaisuudet Haningen henkilökunnalle ovat 17.1 ja 19.1. Varaustilanne näyttää henkilökunnan osalta positiiviselta ja rokotukset suoritetaan useassa paikassa eri puolilla lääniä. Kokonaisvastuu rokottamisesta on VaccinDirektillä Region Stockholmin toimeksiannosta. Töiden helpottamiseksi Haningen kunnan työntekijät auttavat logistiikan ja tilakysymysten ratkaisemisessa. Viime viikon keskiviikkoon mennessä 537 työntekijää koko Tukholman läänistä oli varannut ajan rokotukselle kyseisissä tiloissa.

15.1.2021
Kaikki kunnassa toimivien kunnallisten ja yksityisten tehostettujen palveluasumisten asukkaat, jotka ovat valinneet tulla rokotetuksi (rokotus on vapaaehtoinen), ovat kuluneen viikon aikana saaneet ensimmäisen annoksensa. Toinen annos annetaan kolme viikkoa ensimmäisen jälkeen.

Lisätietoja rokottamisesta Haningessa

Haningessa rokotukset suoritetaan järjestelmällisesti, turvallisesti ja tartuttamattomasti, kansanterveysviranomaisen tärkeysjärjestystä noudattaen. Region Stockholm ilmoittaa rokottamiskampanjan toimeenpanomallista.

Rokotuksen covid-19-tautia vastaan saa maksuttomasti.

Kansanterveysviranomaisen tärkeysjärjestys

Kansanterveysviranomainen on laatinut tärkeysjärjestyksen, jonka mukaan ne, joilla on suurin suojelutarve vakavaa sairastumista vastaan, asetetaan etusijalle.

  1. Tehostetussa palveluasumisessa asuvat ikäihmiset sekä henkilöt, joilla on kotipalvelu.
  2. Työntekijät, jotka työskentelevät lähellä suuressa suojelun tarpeessa olevia ihmisiä; esimerkiksi vanhustenhuollon, sairaanhoidon ja hoivatalojen henkilökunta. 
  3. Aikuiset, jotka asuvat yhdessä henkilön kanssa, jolla on kotipalvelu.
  4. Yli 70-vuotiaat. Muu hoiva- ja hoitohenkilökunta, joka työskentelee lähellä suuressa suojelun tarpeessa olevia ihmisiä. Muut henkilöt, joilla on korostunut riski sairastua vakavasti.
  5. Muu 18 ikävuotta täyttänyt väestö.

Tietyissä tapauksissa rokottamisen yhteydessä saattaa syntyä ylijäämäannoksia, joita ei voida turvallisesti kuljettaa edelleen. Tällöin muille, etusijalla oleville ryhmille voidaan tarjota mahdollisuutta rokottautua.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2021