Kriisivalmius

Vakava onnettomuus tai poikkeustilanteeseen johtava tapahtuma saattaa laukaista kriisitilanteen, tai kriisitilanteen uhan, jonka ansiosta tärkeät yhteiskunnalliset toiminnot saattavat häiriintyä niin, ettei kunta pysty suorittamaan normaaleja tehtäviään tyydyttävällä tavalla.

Kunnan asiakkaat ja työntekijät ja myös omaiset joutuvat tällaisessa tilanteessa kovalle koetukselle. Todennäköisesti tapahtumat tulevat yllättäen, vaatien samalla nopeita toimenpiteitä. 

Kriisitilanteen tai vakavan tapahtuman sattuessa tavoitteena on, että Haningen kunnan eri toimintaelimet niin pitkälle kuin mahdollista pystyvät käsittelemään tilanteen jokapäiväisistä toimintamalleista ja -menetelmistä lähtien.

Joskus tapahtumien käsittelykäytäntöä voidaan joutua muuttamaan tai organisaatiota sopeuttamaan tapahtuman mukaan.

Rauhanajan poikkeustilanteita koskevan lain (Lag 2006:544) mukaan kuntien ja maakäräjien on erilaisten toimenpiteiden kautta vähennettävä toimintansa haavoittuvuutta ja pystyttävä toimimaan hyvin myös kriisitilanteissa.

Poikkeustilanteen varalta kunnalla on oltava toimintavalmis kriisinjohto-organisaatio, joka voidaan aktivoida tukemaan kriisitapahtuman aiheuttamaa vaikeutunutta toimintaa. Kriisinjohtoryhmä harjoittelee säännöllisesti ja poikkeustilanteen varalta on olemassa valmiita suunnitelmia.

POSOM - psyykkinen ja sosiaalinen huolenpito

Vakavalla onnettomuudella, katastrofilla tai poikkeustapahtumalla on usein vaikutuksia monen ihmisen elämään - ei pelkästään uhrien, vaan myös ystävien, luokkatovereiden, silminnäkijöiden ym. elämään. 

Esimerkkejä tästä ovat Norjassa sattunut linja-autotapaturma, jonka uhreina oli oppilaita Kistasta, Estonian haaksirikko, Göteborgin diskotulipalo ja Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofi.

On tärkeää voida tarjota tukea myös niille, jotka epäsuorasti joutuvat kriisitapahtuman vaikutuksen alaisiksi. Näin vältytään pitkäaikaisilta seurauksilta ja myöhemmin ilmeneviltä vahingoilta. 

Haningen kunnassa toimii organisaatio nimeltä POSOM, jonka tehtävänä on huolehtia uhrien mielenterveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

POSOM voidaan aktivoida vakavissa onnettomuus- tai katastrofitilanteissa silloin kun yhteiskunnan normaalit tukitoiminnot ja psyykkisen avun resurssit riitä.

POSOM:in päätehtävänä on tukea ihmisiä toimimalla tiedotus- ja tukikeskuksena yhteistyössä muiden viranomaisten ja organisaatioiden kanssa.

Poikkeustilanteet

Poikkeustilanne on tapahtuma tai tilanne, joka selvästi eroaa normaalitilanteesta ja joka saattaa vakavasti häiritä tärkeitä yhteiskunnallisia toimintoja tai altistaa ne vakavan häiriön riskille. Poikkeustilanteessa yhteiskunnalta vaaditaan usein nopeata ja ponnekasta toimintaa.

Esimerkkejä poikkeustilanteista:

 • Vakavat infrastruktuurihäiriöt
 • Myrkylliset ja ympäristöhaitalliset päästöt
 • Lämmöntuottokatkos
 • Laaja liikenneonnettomuus
 • Voimakas lumimyrsky
 • Aluksen haaksirikko
 • Ydinvoimaonnettomuus
 • Luonnonkatastrofi
 • Tulva
 • Lintuinfluenssa
 • Laaja tulipalo
 • Laaja vesikatkos
 • Pitempi sähkökatkos

Senast uppdaterad: 10 juni 2019