Koronaviruksen vaikutus kunnan palveluiden aukioloon ja tarjontaan

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa kaikista kunnan palveluista, joiden toimintaa on rajoitettu tai jotka on suljettu tartunnan leviämisen riskin vuoksi.

Työskentelemme intensiivisesti miehityksen varmistamisen parissa, etenkin kunnan tärkeimpien tehtävien alueella. Tutkimme myös mahdollisuutta tarvittaessa vahvistaa henkilökuntaa organisaation muissa tehtävissä työskentelevillä työntekijöillä.

Näin koronakriisi vaikuttaa kunnan palveluihin tällä hetkellä:

Hoiva- ja tukipalvelut

 • Kunnallisissa hoiva- ja hoitoasumisissa sekä priorisoiduissa LSS-asumisissa vallitsee vierailukielto 20. maaliskuuta lähtien.
  Hallituksen päättämä, kaikkia maan senioriasumisia koskeva vierailukielto astui voimaan 1. huhtikuuta.
 • Kaikki kunnan senioreille suunnatut kohtauspaikat on toistaiseksi suljettu. Päätös astui voimaan 16. maaliskuuta. Kohtauspaikat avataan uudelleen kun terveysriskin arvioidaan olevan ohi.
 • Senioreiden päivätoiminta on suljettu tilapäisesti 30. maaliskuuta lähtien. Päätös otetaan uuteen harkintaan tilanteen muuttuessa.
 • Vaihtohoito Hagagårdenin ja Johanneslundin hoiva- ja hoitoasumisissa suljetaan tilapäisesti 30. maaliskuuta ja 18. toukokuuta välillä. Sisäänkirjoitetut potilaat saavat jäädä toimintaan suunniteltuun kotiutuspäivään saakka.
 • Kunta on päättänyt, ettei Haningen kunnassa tilapäisesti oleskeleville henkilöille suoriteta hoivapalveluita. Päätös astui voimaan 3. huhtikuuta ja pätee toistaiseksi. Päätös otetaan uuteen harkintaan tilanteen muuttuessa.
 • Mötesplats 25, mielenterveys- ja sosiaalihäiriöstä kärsivien, yli 18-vuotiaiden aikuisten kohtauspaikka suljetaan 23. maaliskuuta 2020. Päätös on voimassa toistaiseksi.
 • Jotkut kunnan suorittamat, LSS:ään kuuluvat jokapäiväispalvelut suljetaan 14.4.2020 ja 18.5.2020 välillä. Uuden päätöksen mukaan toiminta pysyy kiinni 19.5.2020 alkaen toistaiseksi. Päätös otetaan uuteen harkintaan tilanteen muuttuessa
 • Perhekeskus, jossa vanhempaintuki toimii, toimii puhelimitse tai digitaalisesti. Avoimen esikoulun toiminta siirretään ulkotiloihin.

Koulu ja esikoulu

Tilanne vaikuttaa myös koulujen ja esikoulujen toimintaan, jotka saavat sopeuttaa toimintaansa:

 • Haningen kunnan lukiot, Fredrika Bremer -lukio ja Riksäpplet sekä aikuiskoulutus Centrum Vux siirtyivät etäopetukseen 18. maaliskuuta.
 • Esikoulut pidetään edelleen auki, mutta koska henkilöstön määrää on supistettu määrättyjen ryhmien oleskeluaikaa on jouduttu lyhentämään. Elokuun 31. päivään 2020 asti vanhempainvapaalla olevien sekä työttömien vanhempien lasten oleskeluaikaa lyhennetään 30 tunnista 15 tuntiin per viikko koululain määräysten mukaan.
 • Peruskoulut ja peruserityiskoulut ovat edelleen auki, mutta 14. huhtikuuta lähtien koulut siirtyvät etäopetukseen arkipäivisin kello 13.00 alkaen. Määräys koskee kaikkia ikäluokkia, paitsi 9. luokan oppilaita, joille opetus edelleen järjestetään koulun tiloissa koko päivän ajan.
 • Vapaa-ajan toiminta aukeaa kello 13.00 arkisin ja on auki kaikille; myös niille oppilaille, joita ei ole kirjoitettu sisään toimintaan. Myös 4. - 6. ikäluokalle suuntautuva avoin vapaa-ajantoiminta aukeaa kello 13.00.
 • Äidinkielen opetus peruskoulussa, peruserityiskoulussa ja lukiossa siirtyy etäopetukseen 14. huhtikuuta alkaen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta

 • Kaikki Haningen kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat perutaan 31. elokuuta saakka. Päätös koskee kaikkia tapahtumia, joissa kunta toimii järjestäjänä joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa. 
 • Päätös koskee kaikkia Handenin kulttuuritalossa, Jordbron kulttuuri- ja yhdistystalossa sekä kirjastossa järjestettäviä tapahtumia. Palveluiden aukioloajat pysyvät entisellään.
 • Haningen vapaa-ajantalot ja urheilukentät toimivat tavalliseen tapaan, erityistapahtumia lukuunottamatta.
 • Torvallan uimahallissa perutaan kaikki uimakoulut siihen saakka, kunnes kesän tehokurssit alkavat.
 • Haningessa toimivat seurat ja yhdistykset päättävät itse tapahtumien, kuten treenien ja järjestelyiden toteuttamisesta.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 maj 2020