Sopeutuksia kunnan palvelutarjontaan

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa kaikista sopeutuksista kunnan tarjoamiin palveluihin. Alta voit lukea, onko jonkin palvelun toimintaa rajoitettu tai onko palvelu kokonaan kiinni tartunnan leviämisen riskin tai alimiehityksen vuoksi.

Työskentelemme intensiivisesti miehityksen varmistamisen parissa, etenkin kunnan tärkeimpien tehtävien alueella. Suunnittelemme myös tarvittaessa henkilökunnan vahvistamista organisaation muissa tehtävissä olevilla työntekijöillä.

Näin koronakriisi vaikuttaa kunnan palveluihin tällä hetkellä:

Hoiva- ja tukipalvelut

 • Kunnallisissa hoiva- ja hoitoasumisissa sekä priorisoiduissa LSS-asumisissa vallitsee vierailukielto.
 • Kaikki kunnan senioreille suunnatut kohtauspaikat on toistaiseksi suljettu.
 • Senioreiden päivätoiminta on suljettu.
 • Vaihtohoito Hagagårdenin ja Johanneslundin hoiva- ja hoitoasumisissa on suljettu.
 • Kunta ei suorita kunnassa tilapäisesti oleskeleville henkilöille hoivapalveluita.
 • Mötesplats 25, mielenterveys- ja sosiaalihäiriöstä kärsivien, yli 18-vuotiaiden aikuisten kohtauspaikka on suljettu.
 • LSS:ään liittyvästä päivätoiminnasta osa on suljettu.
 • Perhekeskus ja siellä toimiva vanhempaintuki avustaa puhelimitse tai digitaalisesti. Avoimen esikoulun toiminta siirretään ulkotiloihin.

Päätös palveluiden sulkemisesta otetaan uudelleen harkintaan tilanteen muuttuessa.

Koulu ja esikoulu

 • Esikoulut pysyvät edelleen auki, mutta koska henkilöstön määrää on supistettu määrättyjen ryhmien oleskeluaikaa on jouduttu lyhentämään. Elokuun 31. päivään 2020 asti vanhempainvapaalla olevien sekä työttömien vanhempien lasten oleskeluaikaa lyhennetään 30 tunnista 15 tuntiin per viikko koululain määräysten mukaan.
 • Peruskoulu alkaa suunnitelmien mukaisesti 19. elokuuta ja jokainen koulu tiedottaa koulunkäyntiä koskevista määräyksistä ensimmäisenä koulupäivänä.
 • Vapaa-ajan toiminta aukeaa kello 13.00 arkisin ja on auki kaikille; myös niille oppilaille, joita ei ole kirjoitettu sisään toimintaan. Myös 4. - 6. ikäluokalle suuntautuva avoin vapaa-ajantoiminta aukeaa kello 13.00.
 • Haningen kunta on päättänyt siirtyä takaisin tavalliseen opetusmuotoon lukion ja Centrum Vuxin osalta 15. kesäkuuta 2020 alkaen. Päätös perustuu kansanterveysviranomaisen suositukseen etänä järjestettävän opetuksen jatkamisesta 14. kesäkuuta 2020 saakka.
 • Centrum Vux ilmoittaa erikseen siitä, mitkä kurssit järjestetään laitoksen tiloissa ja mitkä joudutaan järjestämään edelleen etänä.

Kunnan tekemiä päätöksiä saatetaan muuttaa jos kansanterveysviranomainen muuttaa suosituksiaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta

 • Kaikki Haningen kunnan järjestämät kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat perutaan 30. syyskuuta saakka. Päätös koskee tapahtumia, joissa kunta toimii järjestäjänä joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa. Päätös koskee kaikkia Handenin kulttuuritalossa, Jordbron kulttuuri- ja yhdistystalossa sekä kunnan kirjastoissa järjestettäviä tapahtumia. Palveluiden aukioloajat pysyvät entisellään.
 • Haningen vapaa-ajantalot ja urheilukentät toimivat tavalliseen tapaan, erityistapahtumia lukuunottamatta.
 • Torvallan uimahallissa perutaan kaikki uimakoulut siihen saakka, kunnes kesän tehokurssit alkavat.
 • Haningessa toimivat seurat ja yhdistykset päättävät itse tapahtumien, kuten treenien ja järjestelyiden toteuttamisesta.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020