Etäopetusta pidennetään kunnan lukioissa ja CentrumVuxissa

Foto: MostPhotos

Kunnanjohtaja on uusinut päätöksensä koskien etäopetusta Haningen kunnan lukioissa ja aikuiskoulutuksessa. Päätös on voimassa 31. toukokuuta 2020 saakka. Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa tai pidentää.

Lukioiden opetus järjestetään etänä

Haningen kunnan lukiot, Fredrika Bremergymnasiet ja Riksäpplet, sekä aikuiskoulutus, Centrum Vux, toimivat etäopetusperiaatteella 18. maaliskuuta lähtien. Etäopetuspäätöstä pidennettiin 31. toukokuuta saakka ja päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa tai pidentää.

Peruskoulujen opetus järjestetään etänä arkisin klo 13 lähtien 

Haningen kaikki kunnalliset peruskoulut siirtyivät 14. huhtikuuta etäopetukseen koulupäivinä klo 13 lähtien. Opetus järjestetään iltapäivisin etänä kaikille, paitsi 9. luokan oppilaille, jotka edelleen saavat opetusta koulun tiloissa koko päivän. Päätös on voimassa 15. toukokuuta saakka ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai pidentää.

Uusia päätöksiä edeltävät analyysit

Tilanteesta tehdään tarkempi analyysi ennen toukokuun 15. sekä 31. päivää, jolloin voimassa olevat päätökset raukenevat. Analyysien lähtökohtana käytetään palveluissa vallitsevaa tilannetta sekä kansanterveysviranomaisen julkaisemia mahdollisia, uusia suosituksia. Analyysit muodostavat täten perustan uusille tai pidennetyille päätöksille.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 april 2020