Valtakunnallinen kuljetuspalvelu

Liikuntavammainen henkilö, jolla on tarve matkustaa läänin ulkopuolelle, voi hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua. Palvelu on suunnattu liikuntavammaisille, jotka eivät pysty matkustamaan normaalihintaan vapaa-ajallaan, esimerkiksi sukulaisten tai ystävien luo.

Valtakunnallisen kuljetuspalvelun hakeminen ja siihen liittyvät maksut

Hakemus jätetään kunnalle, jossa hakija on kirjoilla. Mikäli hakijalle myönnetään oikeus valtakunnalliseen kuljetuspalveluun, maksaa hakija siitä omakustannusmaksun. Kunta maksaa puolestaan hinnasta omakustannusmaksun ylittävän osan. Omakustannusmaksun suuruudesta päättää valtio, ja maksu vastaa suurin piirtein julkisten kulkuvälineiden normaalihintaa. Kunta määrää myös, mitä kulkuvälinettä hakijan tulee käyttää, kuten esimerkiksi erikoisajoneuvoa, taksia, lentokonetta tai junaa. Kunta voi myös maksaa matkalle mukaan tulevan saattajan kulut. Hakijan liikuntavamma ei saa olla tilapäinen. Lakitekstissä kuljetuspalvelun hyväksymistä koskevat määräykset kuuluvat:

Kunnan on maksettava korvausta matkakuluista henkilölle, joka suuren ja pysyvän liikuntavamman takia joutuu matkustamaan erityisen kalliilla tavalla. 

Edellytykset valtakunnallisen kuljetuspalvelun myöntämiselle ovat:

  • Henkilö ei liikuntaesteen takia pysty matkustamaan julkisilla kulkuvälineillä tai ilman saattajaa normaalein matkakustannuksin.
  • Matkan tarkoituksena on virkistäytyminen, vapaa-ajan vietto tai muu, yksityinen asia.
  • Matka suoritetaan Ruotsin rajojen sisällä kunnasta toiseen.
  • Matka suoritetaan julkisilla kulkuvälineillä, taksilla tai muulla, tarkoitusta varten erityisesti sopeutetulla ajoneuvolla.
  • Matkakuluja ei korvata jonkin muun valtion, kunnan tai maakäräjien tarjoaman tukitoiminnon kautta.
  • Mikäli valtakunnallista kuljetusta hakeva henkilö tarvitsee saattajaa, saa lupa käsittää myös saattajan. Lupaan voidaan liittää matkustusvälineitä koskevia vaatimuksia.

Näin valtakunnallista kuljetuspalvelulupaa haetaan

Hakemus lähetetään kunnan valtakunnallisen kuljetuspalvelun käsittelijälle. Hakemuksen saatuaan käsittelijä ottaa yhteyttä sopiakseen henkilökohtaisesta tapaamisesta. Selvityksessä tutkitaan hakijan matkustusvaihtoehtoja ja tarpeita. Valtakunnalisen kuljetuspalvelulupahakemuksen lisäksi käsittelyä varten saatetaan tarvita lääkärintodistus.

Hakemus on jätettävä viimeistään neljä viikkoa ennen lähtöpäivää. Juhlapyhien ja kesälomien yhteydessä hakemus tulee jättää kuusi viikkoa ennen lähtöpäivää.

Joulun ja uuden vuoden yhteydessä tehtävien valtakunnallisten kuljetuspalvelumatkojen viimeinen hakupäivä on 8. marraskuuta 2019.

Lisätietoja antaa valtakunnallisen kuljetuspalvelun käsittelijä.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:
Haninge kommun
Riksfärdtjänst
136 81 Haninge

Tiesitkö, että voit helposti tilata SL:ltä avustajan

SL:n tavoitteena on että jokaisen, joka pystyy pääsemään pysäkille tai asemalle, on myös pystyttävä matkustamaan julkisilla kulkuvälineillä. Ota yhteyttä SL:ään pääsyasioissa tai tilataksesi avustajan matkalle kunnan sisällä tai muualle Ruotsiin.

Tietoa SL:n liikuntavammaispalveluista (ruotsiksi)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019