Turvallisuus, oppimisrauha ja vaikuttaminen

Foto: Mostphotos

Meille on tärkeää, että oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi koulussa ja että heillä on mahdollisuus oppia asioita rauhassa. Heidän on myös pystyttävä vaikuttamaan opintoihinsa ja kouluympäristöönsä. Haningen kunnalliset peruskoulut työskentelevät sekä ehkäisevästi, että suoraan luodakseen turvallisen ympäristön, jossa oppilaat viihtyvät, kehittyvät ja tuntevat osallisuutta.

Peruskoulussa olemme huomanneet, että turvallisuuden tunne, oppimisrauha ja oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa asioihin liittyvät toisiinsa. Siksi työskentelemme näiden asioiden kanssa kokonaisvaltaisesti, tavoitteena luoda lapsesi koulunkäynnille parhaat mahdolliset edellytykset.

Lapsilähtöinen opetus

Koulussa turvallisuuden tunne perustuu siihen, että jokainen oppilas tuntee tulevansa nähdyksi. Koulu sopeuttaa opetuksen lapsesi edellytysten ja tarpeiden mukaan niin, että lapsi saa mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Selvät puitteet tunneilla

Oppimisrauhaan vaikuttavat myös koulutuntien selvät puitteet. Kouluistamme valtaosa noudattaa yhtenäistä mallia, jossa tunnit aloitetaan ja päätetään yhteisesti, jossa sisältöä koskevat tavoitteet ovat selvät ja jossa opettaja antaa aktiivista tukea oppilaille.

Mielekkäät välitunnit

Se, mitä koulutuntien välillä tapahtuu, vaikuttaa myös luokkahuoneen miljööseen. Monet koulut valitsevat oppilaita viihtyvyysjohtajiksi. Viihtyvyysjohtajat järjestävät mielekkäitä aktiviteetteja ja vahvistavat oppilaiden välistä yhteistyötä. Joillakin kouluilla on lisäksi välituntivahteja ja ystäväntukijoita.

Turvallisuustiimi jokaisella koululla

Jokaisella koululla toimii turvallisuustiimi, jonka tehtävänä on selvittää ja seurata loukkaavaa käyttäytymistä ja suorittaa ehkäiseviä toimenpiteitä. Ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi turvallisuuskävelyt, joilla nuoremmat oppilaat saavat osoittaa turvattomilta tuntuvia paikkoja niin, että kouluympäristöä voidaan parantaa.

Järjestys

Kouluilla on järjestyssääntöjä, joista on päättänyt rehtori yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Useimmilla on myös käytössään seurausasteikko, jonka mukaan oppilas saa seurauksia ellei hän noudata sääntöjä. Seurausasteikosta on sovittu oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Mobiililaitekielto on yleinen sääntö, sillä poikkeuksella, että laitteita saa käyttää pedagogisiin tarkoituksiin.

Kaikkia kohdeltava samoin

Kaikilla kouluilla on toimintasuunnitelma syrjintää ja loukkaavaa kohtelua vastaan. Koulutushallinto on tehnyt kouluissa paljon koulutustyötä loukkausten ehkäisemiseksi. Jos henkilökunta saa tietää, että lapsesi kokee olevansa loukkavan kohtelun uhri, on henkilökunnan ilmoitettava siitä rehtorille. Rehtorin on tällöin nopeasti selvitettävä tapaus.

Koulu tekee myös yhteistyötä kunniaväkivaltaorganisaatio Origon kanssa tukeakseen nuoria, jotka ovat kunniaväkivallan uhreja.

Oppilasneuvosto ja koulukyselyt

Oppilaat käyttävät vaikutusvaltaansa eri tavoin. Luokkahuoneessa, oppilaan ja opettajan välisissä keskusteluissa, oppilasneuvoston ja luokkaneuvoston kaltaisissa foorumeissa, oppilassuoja-asiamiehen välityksellä tai jokavuotisessa koulukyselyssä. Koulukyselyssä eri luokkien oppilaat saavat vastata siihen, millaiseksi he kokevat koulutilanteensa.

Konfliktien käsittely

Ehkäisemme konfliktien syntymistä luomalla kulttuurin ja puitteet, jotka vahvistavat oppilaiden työ- ja oppimisrauhaa. Kouluille tarjotaan koulutuksia, luentoja ja ohjausta ryhmädynamiikan, kanssakäymisen ja konfliktien käsittelyn alueilla oikeiden työkalujen löytämisen helpottamiseksi. Tarvittaessa hallinnon koulupsykologit voivat auttaa suorilla toimenpiteillä.

Tärkeä työkalu konfliktien käsittelyssä on keskustelumenetelmä CPS, eli Collaborative and Proactive Solutions. Menetelmää on käytetty menestyksellisesti peruskoulussa oppilaiden häiriökayttäytymisen yhteydessä.

Yhteistyö huoltajan kanssa

Yhteistyö kodin ja koulun välillä luo parhaat edellytykset lapsesi kehittymiselle koulussa. 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019