Suomenkielinen peruskouluopetus

Bild på glada barn Foto: Emma Tunbridge, Johnér

Tervetuloa hakemaan paikkaa Vikinga-koulun suomenkielisiltä luokilta. Otamme vastaan oppilaita esikoululuokalle sekä 1., 2. ja 3. luokalle.

Suomenkielisillä luokilla on sekä suomea, että ruotsia puhuvia oppilaita. Kokoluokassa opetus tapahtuu sekä suomeksi, että ruotsiksi. Kun luokka jaetaan puoliksi, suomenkieliset oppilaat saavat opetusta suomeksi aineissa kuten kirjoittaminen, matematiikka, luonnontiede ja yhteiskuntatiede. 

Tavoitteena on, että suomen kieli pysyy elävänä koko koulupäivän.

Suomenkieliset luokat aloittivat toimintansa vuonna 2016 ja niitä laajennetaan jatkuvasti.

Näin haet paikkaa lapsellesi

Suomenkieliselle esikoululuokalle haetaan yleisen kouluvalinnan kautta. Kouluvalinta tehdään tammi-helmikuun aikana seuraavalle lukuvuodelle. Mikäli haluat lapsesi aloittavan keskellä lukukautta, ota yhteyttä suoraan Vikinga-kouluun.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 oktober 2019