Peruskoulun valitseminen

Foto: Kuva: Mostphotos

Haningessa kirjoilla olevan lapsen huoltajan on valittava, mihin kouluun lapsi halutaan sijoittaa. Kouluvalinta tehdään peruskouluaikana kahdesti, ennen esikoululuokan aloittamista ja uudelleen ennen 7. luokan aloittamista. Esikoululuokka on pakollinen lapsen 6. ikävuodesta alkaen. Mikäli haluat tehdä kouluvalinnan valintakauden ulkopuolella, ota yhteyttä kouluun, johon haluat sijoittaa lapsesi.

Kouluvalintakausi tammi-helmikuussa

Kunnallinen kouluvalinta tehdään tammi-helmikuussa joka vuosi. Vuoden alussa kunta lähettää tietoa siitä, miten kouluvalintamenettely tapahtuu. Valinta tehdään sähköisen palvelun kautta.

Jokainen lapsi saa perussijoituksen kunnallisesta koulusta. Perussijoitus näkyy kouluvalinnan sähköisessä palvelussa kirjautumisen jälkeen.

Kouluvalinta tehdään aina aktiivisesti

Kouluvalinta täytyy aina rekisteröidä järjestelmään riippumatta siitä, hyväksytkö kunnan osoittaman perussijoituksen lapsellesi vai et. Voit myös valita toisen kunnallisen koulun tai vapaakoulun, joko Haningesta tai sen ulkopuolelta.

Jos huoltajat eivät asu yhdessä

Mikäli toinen lapsen huoltajista ei asu samassa osoitteessa, missä lapsi on kirjoilla, on molempien huoltajien hyväksyttävä kouluvalinta, jotta se olisi voimassa. Kouluvalinnan hyväksyntä tehdään silloin, kuin ilmoitus sijoituksesta lähetetään huoltajille. 

Toisen kunnallisen koulun valitseminen

Jos lapselle halutaan valita toinen kunnallinen koulu kuin se, mihin hänet on perussijoitettu, on valitun koulun rehtorin asia päättää, tarjotaanko lapselle paikkaa koulusta. Koulu ei ehkä pysty ottamaan kaikkia hakijoita vastaan tilan puutteen takia.

Kouluvalinnan yhteydessä kunta sijoittaa ensin lapset, joiden huoltajat ovat valinneet kunnan tekemän perussijoituksen mukaisen koulun. Lapset, joille on haettu sijoitusta toisesta kunnallisesta koulusta Haningessa, sijoitetaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

  1. Esikoululuokka: Mikäli lapsella on sisaruksia valitussa koulussa.
  2. Valitun koulun läheisyys (mutta vastaanottoalueen ulkopuolella). Läheisyys perustuu todelliseen kävelymatkaan, ei etäisyyteen linnuntietä pitkin.

Vapaakoulun valitseminen

Jos lapsi halutaan sijoittaa Haningessa tai kunnan ulkopuolella toimivaan vapaakouluun, on hakemus jätettävä suoraan kyseiselle koululle. Vapaakouluilla on nimittäin omat, erilliset jonotusjärjestelmänsä. Vastaanottava koulu päättää, jos lapsellenne voidaan tarjota paikkaa.

Toisen kunnan kunnallisen koulun valinta

Mikäli haluatte lapsellenne paikan toisen kunnan kunnallisesta koulusta, on hakemuksenne jätettävä suoraan kyseiselle koululle. Vastaanottava koulu päättää, jos lapsellenne voidaan tarjota paikkaa.

Pyydämme huomioimaan, ettei Haningen kunta vastaa vapaakoulujen tai muiden kuntien kunnallisten koulujen oppilassijoituksista.

Äskettäin muuttaneet tai koulun vaihtaminen

Mikäli olette äskettäin muuttaneet Haningeen tai haluatte vaihtaa koulua kesken lukukautta, ottakaa yhteyttä kouluun johon haluatte sijoittaa lapsenne.


Äidinkielenopetus

Oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen jos hänen äidinkielensä on suomi.

Lue lisää äidinkielen opetuksesta

Koulukuljetus

Lapsellanne voi olla oikeus koulukuljetukseen etäisyyden, liikenneturvallisuuden, toimintahäiriön tai jonkin muun perusteen tuella.

Mikäli oppilas on valinnut toisen koulun kuin sen, mihin hänet on perussijoitettu, on hänellä rajoitetut mahdollisuudet saada oikeus koulukuljetukseen. Oppilaalle voidaan myöntää oikeus koulukuljetukseen edellyttäen, että hänellä olisi ollut oikeus koulukuljetukseen perussijoituskouluunsa. Ehtona on, etteivät matkat aiheuta kunnalle lisäkustannuksia perussijoituskouluun verraten.

Lue lisää koulukuljetuksesta

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietolain 10. § mukaan kunta saa käsitellä henkilötietoja viranomaistyötehtävien niin vaatiessa.

Kouluvalinnan sähköiseen palveluun rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (PuL) määräysten mukaisesti. Myös äidinkieltä koskevat tiedot ovat välttämättömiä ja niitä käsitellään henkilötietolain (PuL) mukaisesti.

 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019