Kielipaketti

Kielipaketti Foto: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto

Ruotsissa syntyy joka vuosi noin 100 000 lasta. Näistä vauvoista noin 9 prosentilla on ruotsinsuomalaiset sukujuuret. Ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä ja vähemmistölain perusteella heillä on erityisiä oikeuksia kielen ja sen käytön suhteen. Lain takaamiin oikeuksiin kuuluu mm. suomenkielen opetus kouluissa ja mahdollisuus suomenkieliseen päivähoitoon sekä lapsen oikeus kehittää oma kielellinen ja kulttuurinen identiteetti.

Kielipaketti on Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liiton kokoama info-paketti, jonka tarkoituksena on tukea, edistää ja revitalisoida suomen kieltä Ruotsissa. Paketti on tarkoitettu erityisesti niille lapsiperheille, joilla on jokin sidos suomen kieleen. Nuorisoliitto on Institut för Språk och Folkminnen tuella työstänyt vuoden 2014-15 aikana uuden päivitetyn versiota suositusta Kielipaketista.

Lue lisää kielipaketista

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 december 2019