Peruskoulun valitseminen

Jos lapsesi on kirjoilla Haningessa on sinun huoltajana aktiivisesti valittava, mihin kouluun haluat sijoittaa hänet. Kouluvalinta tehdään peruskouluaikana kahdesti, kevättalvella ennen esikoululuokan aloittamista ja uudelleen kevättalvella ennen 7. luokan aloittamista. Esikoululuokka on pakollinen kuusivuotiaille. Mikäli haluat valita lapsellesi koulun valintakauden ulkopuolella, ota yhteyttä suoraan kyseiseen kouluun.

Foto: Mostphotos

Kouluvalintakausi on helmikuussa

Kunnallinen kouluvalinta tehdään vuosittain helmikuussa. Vuoden alussa kunta lähettää tietoa siitä, miten kouluvalintamenettelyssä toimitaan. Valinta tehdään sähköisen palvelun kautta.

Jokainen lapsi saa perussijoituksen kunnallisesta koulusta. Perussijoitus näkyy kouluvalinnan sähköisessä palvelussa kirjautumisen jälkeen.

Kouluvalinta on aina tehtävä aktiivisesti

Kouluvalinta täytyy aina rekisteröidä järjestelmään riippumatta siitä, hyväksytkö kunnan osoittaman perussijoituksen lapsellesi vai et. Voit myös valita toisen kunnallisen koulun tai vapaakoulun, joko Haningesta tai sen ulkopuolelta.

Yleisvaltaisesti et voi valita lapsesi luokkaa, ryhmää tai opettajaa. Poikkeuksena tälle sinulla on mahdollisuus valita lapsellesi paikka Vikingakoulun kaksikieliseltä suomenkieliseltä luokalta.

Molempien huoltajien on hyväksyttävä valinta

Molempien huoltajien on hyväksyttävä valinta, jotta se olisi voimassa.

Toisen kunnallisen koulun valitseminen

Jos lapselle halutaan valita toinen kunnallinen koulu kuin se, mihin hänet on perussijoitettu, on valitun koulun rehtorin asia päättää, tarjotaanko lapselle paikkaa koulusta. Koulu ei ehkä pysty ottamaan kaikkia hakijoita vastaan tilan puutteen takia.

Kouluvalinnan yhteydessä kunta sijoittaa ensin lapset, joiden huoltajat ovat valinneet kunnan tekemän perussijoituksen mukaisen koulun. Lapset, joille on haettu sijoitusta toisesta kunnallisesta koulusta Haningessa, sijoitetaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

  1. Esikoululuokka: Mikäli lapsella on sisaruksia valitussa koulussa.
  2. Valitun koulun läheisyys (mutta vastaanottoalueen ulkopuolella). Läheisyys perustuu todelliseen kävelymatkaan, ei etäisyyteen linnuntietä pitkin.

Vapaakoulun valitseminen

Jos lapsi halutaan sijoittaa Haningessa tai kunnan ulkopuolella toimivaan vapaakouluun, on hakemus jätettävä suoraan kyseiselle koululle. Vapaakouluilla on omat, erilliset jonotusjärjestelmänsä. Vastaanottava koulu päättää, jos lapsellenne voidaan tarjota paikkaa.

Toisen kunnan kunnallisen koulun valitseminen

Mikäli haluatte lapsellenne paikan toisen kunnan kunnallisesta koulusta, on hakemuksenne jätettävä suoraan kyseiselle koululle. Vastaanottava koulu päättää, jos lapsellenne voidaan tarjota paikkaa.

Pyydämme huomioimaan, ettei Haningen kunta vastaa vapaakoulujen tai muiden kuntien kunnallisten koulujen oppilassijoituksista.

Äskettäin muuttaneet tai koulun vaihtaminen

Mikäli olette äskettäin muuttaneet Haningeen tai haluatte vaihtaa koulua kesken lukukautta, ottakaa yhteyttä kouluun johon haluatte sijoittaa lapsenne.


Äidinkielenopetus

Oppilaalla, jonka äidinkieli on suomi, on aina oikeus äidinkielen opetukseen.

Lue lisää äidinkielen opetuksesta


Koulukuljetus

Lapsellanne voi olla oikeus koulukuljetukseen etäisyyden, liikenneturvallisuuden, toimintahäiriön tai jonkin muun perusteen tuella.

Ellei oppilaalle valita perussijoituksen mukaista koulua, ovat hänen mahdollisuutensa saada oikeus koulukuljetukseen rajoitetut. Oppilaalle voidaan tässä tapauksessa kuitenkin myöntää oikeus koulukuljetukseen, mikäli hänellä olisi ollut siihen oikeus, jos hänet olisi valittu sijoittaa perussijoituskouluun. Ehtona on, etteivät matkat aiheuta kunnalle lisäkustannuksia perussijoituskouluun verraten.

Lue lisää koulukuljetuksesta


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojasi käsitellään vain, jos kunnalla on siihen laillinen perusta. Tavallisesti tällainen laillinen perusta on, että kunnan on käsiteltävä henkilötietoja jonkun yleisen toiminnon tai viranomaistehtävän suorittamiseksi.

Lue lisää siitä, miten Haningen kunta käsittelee henkilötietoja

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2022