Oppilasterveys ja erikoistuki

Esikoulujen ja koulujen oppilasterveystyön tavoitteena on lapsesi hyvinvointi. Työ on enimmäkseen ehkäisevää, mutta siihen saattaa sisältyä myös suoria toimenpiteitä.

Kuva: MI PHAM, Unsplash

Oppilasterveystyöstä vastaa ensi sijassa koulussa toimiva oppilasterveyden yksikkö. Sen lisäksi kunnassa toimii keskustukiosasto, joka tukee kouluja oppilasterveystyössä.

Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen

Kouluissa toimiviin oppilasterveyden yksikköihin kuuluu kouluhoitaja, kuraattori ja erityispedagogi. Heidän tehtävänään on kartoittaa ja edistää oppilaiden hyvinvointia muun muassa keskustelujen ja tukitoimenpiteiden kautta sekä huomioida mahdolliset erityispanostusten tarpeet.

Terveyden edistäminen käytännössä

Keskustukiosastolla työskentelee koululääkäreitä, koulupsykologeja ja erityispedagogeja, jotka ovat erikoistuneet näkö-, kuulo-, puhe-, kieli- ja kommunikaatiohaasteisiin. He toimivat koulujen tukena oppilasterveyden edistämiseksi.

Yhteystiedot

Patrik Lönn
Osastopäällikkö
08-606 84 72
patrik.lonn@haninge.se

Tommie Söderström
Pedagogisen tiimin johtaja
tommie.soderstrom@haninge.se

Jenny Olofsson
Terveystiimin johtaja
jenny.olofsson@haninge.se

Andreas Johansson
Navigator-tiimin johtaja
andreas.a.johansson@haninge.se

Hanna Thunholm
Monikielikeskuksen johtaja
hanna.thunholm@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 november 2020