Opintoseuranta

Haningen kunta tutkii joka vuosi, kuinka hyvin esikoulut ja koulut onnistuvat tehtävässään kehittää ja edistää lasten oppimista. Tulosten perusteella laadimme parantamissuunnitelman tulevalle vuodelle.

Foto: Mostphotos

Mittaukset tehdään eri menetelmillä. Henkilökunta tekee pedagogisia havaintoja sovittujen kriteereiden mukaan nuoremmissa ikäluokissa. Havaintojen lisäksi vanhemmat oppilaat saavat tehdä tietotestejä ja kirjallisia kokeita. 

Miten koulutusta voidaan parantaa?

Arvosteluissa verrataan aina esikoulun ja koulun opetus- ja opintokurssisuunnitelmiin, asettaen eduskunnan ja hallituksen asettamat tavoitteet keskiöön.

Lasten ja oppilaiden antama palaute kertoo meille opetuksen tuottamista tuloksista. Seuranta antaa meille mahdollisuuden havainnollistaa, kuinka toiminta kehittyy.

Tavoitteet:

  • Lasten kehityksen seuraaminen opintojen edistymisen ja haasteiden havainnollistamiseksi ja toiminnan tavoitteiden täyttymisen varmistamiseksi.
  • Tietotavoitteiden sijoittaminen etusijalle ja odotusten asettaminen korkealle kaikkien oppilaiden osalta.
  • Seuranta-, arviointi- ja toimenpidetavoitteiden suhteuttaminen oppilaiden tulosten parantamiseen. Tämän on ohjattava sekä päämiehen että koulun laatutyöskentelyn strategioita ja näyttäydyttävä jokapäiväisessä toiminnassa ja dokumentaatiossa.
  • Seurannan, arvioinnin ja toimenpiteiden jatkuva ja prosessityyppinen työstäminen. Laatutyö käsittää kaikki aineet, kaikki ikäluokat ja sitä tekevät rehtori ja opettajat yhteistyössä.
  • Kaikkien oppilaiden opintojen seuranta ja arviointi koko kouluaikana kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.
  • Aikaisempien seuranta-, arviointi- ja toimenpidepanostusten jatkuva analysointi siten, että selviää mitkä toimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä ja mitkä eivät.
  • Kiinteiden seurantaa, arviointia ja toimenpiteitä koskevien rutiinien ylläpitäminen, eli toisin sanoen vakiinnutettujen menetelmien, työkalujen, aikataulujen, vastuujakojen ja dokumentoinnin käyttäminen.

Senast uppdaterad: 19 april 2021