Suomenkielisille luokille haetaan kasvua

Foto: Martin von Pfaler

Suomenkielisen peruskoulutoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä ja tehdä heistä aktiivisesti kaksikielisiä. Peruskoulupäällikkö Pär Olsson kertoi perus- ja esikoululautakunnan uusista suuntalinjoista koskien suomenkielistä peruskouluopetusta Haningessa.

Perus- ja esikoululautakunta päätti maaliskuussa 2019 uusista suuntalinjoista suomenkieliselle opetukselle Haningen kunnan kouluissa ja esikouluissa. Tästä kertoi peruskoulupäällikkö Pär Olsson Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksessa 14.5. 

Suuntalinjoissa määrätään muun muassa, että pedagogien ja opettajien on oltava kaksikielisiä ja että opetuksen tulee tapahtua integroidiossa luokissa, joissa on sekä suomenkielisiä, että ruotsinkielisiä oppilaita.

Kouluvalinnan yhteydessä Vikinga-koululla tapahtuvasta suomenkielisestä opetuksesta on tiedotettava selvästi vanhemmille.

Suomenkielisen opetuksen osio kaikesta opetuksesta tulee olemaan esikoululuokalla ja ala-asteella (luokat 1-3) 50 prosenttia. Aineet, joissa suomenkielisiä oppilaita opetetaan suomeksi, ovat matematiikka, luonnontiede, yhteiskuntatiede ja kirjoittaminen.

Pär Olssonin mukaan Vikinga-koulun suomenkieliselle esikoululuokalle on tulevana syksynä ilmoittautunut 7-8 oppilasta. Suomenkielisten oppilaiden määrä 1. luokalla on 7, 2. luokalla 5 ja 3. luokalla 7. Suurin osa esikoululuokan oppilaista tulee suomalaisesta Kantele-esikoulusta.

Perus- ja esikoululautakunta haluaa kasvattaa suomenkielisten oppilaiden määrää. Suomenkieliseen koulutoimintaan aiotaan syksyksi palkata uusi, puoliaikainen opettaja. Suomenkielisiä oppilaita tullaan hakemaan myös ympäröivistä kunnista.

Suomenkielisen peruskoulutoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä ja tehdä heistä aktiivisesti kaksikielisiä.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 maj 2019