Oppilasterveys

Esikoulujen ja koulujen oppilasterveystyön tavoitteena on lapsesi hyvinvointi. Työ on enimmäkseen ehkäisevää, mutta siihen saattaa sisältyä myös suoria toimenpiteitä.

Oppilasterveystyöstä vastaa ensi sijassa koulussa toimiva oppilasterveyden yksikkö. Sen lisäksi kunnassa toimii keskustukiosasto, joka tukee kouluja oppilasterveystyössä.

Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen

Kouluissa toimiviin oppilasterveyden yksikköihin kuuluu kouluhoitaja, kuraattori ja erityispedagogi. Heidän tehtävänään on kartoittaa ja edistää oppilaiden hyvinvointia muun muassa keskustelujen ja tukitoimenpiteiden kautta sekä huomioida mahdolliset erityispanostusten tarpeet.

Terveyden edistäminen käytännössä

Keskustukiosastolla työskentelee koululääkäreitä, koulupsykologeja ja erityispedagogeja, jotka ovat erikoistuneet näkö-, kuulo-, puhe-, kieli- ja kommunikaatiohaasteisiin. He toimivat koulujen tukena oppilasterveyden edistämiseksi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019