Opintoseuranta

Foto: Mostphotos

Haningen kunta tutkii joka vuosi, kuinka hyvin esikoulut ja koulut onnistuvat tehtävässään kehittää ja edistää lasten oppimista. Tulosten perusteella laadimme parantamissuunnitelman tulevalle vuodelle.

Mittaukset tehdään eri menetelmillä. Henkilökunta tekee pedagogisia havaintoja sovittujen kriteereiden mukaan nuoremmissa ikäluokissa. Havaintojen lisäksi vanhemmat oppilaat saavat tehdä tietotestejä ja kirjallisia kokeita. 

Miten koulutusta voidaan parantaa?

Kaikki arvostelu tehdään esikoulun ja koulun opetus- ja opintokurssisuunnitelmiin nähden. Niistä selviävät eduskunnan ja hallituksen asettamat tavoitteet.

Lasten ja oppilaiden antama palaute kertoo meille opetuksen tuottamista tuloksista. Seuranta antaa meille mahdollisuuden havainnollistaa, kuinka toiminta kehittyy.

Tavoitteet:

  • Lasten kehityksen seuranta opintojen edistymisen ja haasteiden havainnollistamiseksi ja toiminnan tavoitteiden täyttymisen varmistamiseksi.
  • Tietotavoitteiden sijoittaminen etusijalle ja odotusten asettaminen korkealle kaikkien oppilaiden kohdalla.
  • Seurantaa, arviointia ja toimenpiteitä koskevien tavoitteiden sijoittaminen suhteeseen oppilaiden tulosten parantamisen kanssa. Tämän on ohjattava sekä päämiehen että koulun laatutyöskentelyn strategioita ja sen tulee näkyä jokapäiväisessä toiminnassa ja dokumentaatiossa.
  • Seurannan, arvioinnin ja toimenpiteiden jatkuva ja prosessityyppinen työstäminen. Laatutyö käsittää kaikki aineet, kaikki ikäluokat ja tehdään rehtorin ja opettajien välisenä yhteistyönä.
  • Kaikkien oppilaiden opintojen seuranta ja arviointi koko kouluaikana kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.
  • Aikaisempien seuranta-, arviointi- ja muutostoimenpiteiden analysoiminen siten, että selviää mitkä toimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä ja mitkä eivät.
  • Kiinteiden seurantaa, arviointia ja toimenpiteitä koskevien rutiinien ylläpitäminen, eli toisin sanoen vakiinnutettujen menetelmien, työkalujen, aikataulujen, vastuujakojen ja dokumentoinnin käyttäminen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 februari 2019