Kouluvalinta

Kohta on aika tehdä lukuvuoden 2019/2020 kouluvalinta

Tiesithän, että jos lapsesi aloittaa syksyllä 2019 esikoululuokan tai peruskoulun 7. luokan, on sinun aktiivisesti valittava mihin kouluun haluat sijoittaa lapsesi.

  • Esikoululuokan valinta tehdään kaikille, vuoden 2019 aikana 6 ikävuotta täyttäville lapsille (syyslukukaudesta 2018 lähtien esikoululuokka on pakollinen lapsen täytettyä 6 vuotta).
  • 7. luokalle tehdään uusi kouluvalinta. Valinta tehdään kaikilleperuskoulun 6. luokkaa käyville lapsille.

Kouluvalinta tehdään Haningen verkkosivuilla (Haninge.se/skolval) 16. tammikuuta ja 6. helmikuuta 2019 välisenä aikana. Lähetämme sinulle lisätietoja vähän ennen valintakauden alkamista.

Suomenkielinen peruskouluopetus

Kunta tarjoaa myös kaksikielistä suomalaista peruskouluopetusta Vikinga-koulun tiloissa. 

Lue lisää suomenkielisestä peruskouluopetuksesta

Vapaakoulut

Mikäli haluat valita lapsellesi paikan niin sanotusta vapaakoulusta tai toisen kunnan kunnallisesta koulusta, on sinun tehtävä hakemus suoraan kyseiselle koululle. Kyseisillä kouluilla on käytössä toinen jonotusjärjestelmä.

Useimmat koulut järjestävät avoimien ovien päiviä tammikuun tai helmikuun aikana. 

Näin kouluvalinta tehdään

Kouluvalinta tehdään kirjautumalla sivulta haninge.se/skolval löytyvään palveluun 16. tammikuuta ja 6. helmikuuta välisenä aikana. Voidaksesi kirjautua palveluun on sinulla oltava sähköinen henkilökortti (bankID).

Kirjautumisen myötä näet, mihin kouluun lapsesi on perussijoitettu. Voit hyväksyä perussijoituksen tai valita toisen, Haningen kunnassa toimivan kunnallisen koulun. Mikäli haluat valita lapsellesi vapaakoulun tai toisessa kunnassa sijaitsevan kunnallisen koulun, on sinun otettava yhteyttä suoraan kyseiseen kouluun ja tehtävä siitä merkintä kouluvalintajärjestelmään. Sama koskee myös lapsia, jotka ovat vaihtaneet koulua jo 6. luokalla, ja joiden halutaan jatkavan koulunkäyntiään samassa koulussa.

Ilmoitamme lapsesi sijoituksesta maaliskuun aikana.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 4 december 2018