Äidinkielen opetus

Foto: Mostphotos

Oppilaalla, joka puhuu kotonaan jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, on oikeus äidinkielen opetukseen sekä peruskoulussa että lukiossa.

Äidinkielen opetusta annetaan seuraavilla perusteilla:

  • Oppilas hallitsee kielen alkeet
  • Kunnassa on vähintään viisi oppilasta, jotka haluavat äidinkielenopetusta kyseisellä kielellä
  • Oppilaille löytyy sopiva opettaja

Äidinkielenä voidaan opiskella vain yhtä kieltä. Äidinkielenopetus järjestetään pääsääntöisesti vakinaisen opetuksen jälkeen. Keräämme oppilaat eri opetusryhmiin, mikä merkitsee, että oppilas voi joutua matkustamaan toiseen, kunnassa sijaitsevaan kouluun.

Vaatimus siitä, että äidinkielen on oltava kodin arkikieli, ei koske adoptoituja lapsia. Lapselta vaaditaan kuitenkin, että hän hallitsee äidinkielensä alkeet.

Vähemmistökielet

Kansalliset vähemmistökielet ovat saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddiš. Vähemmistökieliryhmiin kuuluvilla oppilailla on laajennetut oikeudet äidinkielen opetukseen sekä peruskoulussa että lukiossa.

Vähemmistökieliryhmiin kuuluvien oppilaiden ei tarvitse puhua  vähemmistökieltä arkikielenään saadakseen oikeuden äidinkielen opetukseen. Viiden oppilaan vähimmäismäärä ei myöskään koske vähemmistökieliryhmiin kuuluvia oppilaita. Oppilaalta, joka haluaa opiskella vähemmistökieltä lukiossa, vaaditaan kuitenkin hyviä kielitaitoja äidinkielen opetuksen saamiseksi.

Äidinkielen opetus on maksutonta.

Äidinkielen opetukseen hakeminen

Oppilas voi saada äidinkielen opetukseen hakemista varten tarkoitetun lomakkeen koulustaan. Lomake on myös ladattavissa oikealla.

  • Jos oppilas käy lukiota, täytetty hakemus jätetään suoraan mentorille tai koulun rehtorille
  • Jos oppilas käy peruskoulua, täytetty hakemus lähetetään postitse äidinkielenyksikölle, ylimpänä oikeanpuoleisessa sarakkeessa olevaan osoitteeseen

Yksityiskoulun oppilaat kysyvät lisätietoja koulun rehtorilta.

Opinto-ohjaus

Mikäli oppilas ei osaa tarpeeksi hyvin ruotsia pystyäkseen omaksumaan opetuksen, on hänellä oikeus opinto-ohjaukseen omalla äidinkielellään. Opinto-ohjaus merkitsee, että oppilas saa johdatusta, äidinkielensä avulla, ymmärtämään ja omaksumaan eri kouluaineiden opetuksen. 
Opinto-ohjaus voidaan toteuttaa joko yksittäisesti tai ryhmässä oppilaan omalla koululla.

Jokaisen oppilaan tarpeet määräävät missä aineissa kyseinen oppilas voi saada opinto-ohjausta.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019