Ilmasto ja ympäristö

Magnus Wegler Foto: Magnus Wegler

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma antaa kokonaiskuvan kunnan ilmasto- ja ympäristötoiminnasta ja sen suuntaviivoista. Ohjelma rakentuu neljään eri fokusointialueeseen. Jokaiselle alueelle asetetaan oma ympäristötavoite. Tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi jokaiselle tavoitteelle on asetettu useita etappitavoitteita.

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma perustuu kestävän kehityksen, globaalien tavoitteiden ja valtakunnallisten ympäristöä koskevien laatutavoitteiden peruskäsitteisiin. Sen keskeiset osa-alueet pohjautuvat Haningen kunnan ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin ja mahdollisuuteen kunnan toiminnan kautta vaikuttaa muutoksiin. 

  • Kestävät matkat ja kuljetukset
  • Kestävä kaupunkikehitys
  • Puhdas vesi ja luonnon monimuotoisuus
  • Kestävä kulutus ja resurssitehokas kiertokulku

Kestävä kehitys perustuu yhteisvastuuseen. Haningen kunta haluaa inspiroida ja osallistuttaa kaikki, jotka asuvat tai toimivat Haningessa, tekemään kestäviä valintoja ja myötävaikuttaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Kunnan on työskenneltävä yhteistyössä eri vaikuttajien kanssa ohjelmassa kuvatulla tavalla.

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 9. lokakuuta 2017.

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma (ruotsiksi)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 3 januari 2020