Laajakaista ja IT

Haningen kunnan tavoitteena on tarjota kaikille kunnan yrityksille ja vakinaisesti asuville asukkaille kuitulaajakaistaliitäntää ennen vuotta 2019. Kunta ei rakenna kuituverkkoa, mutta usein tarvitaan lupa käyttää kunnan maa-alueita kaupalliseen rakentamiseen. Kunta myöntää luvan upottaa maakaapelia ainoastaan kuituverkkoa rakentaville, Svensk infrastruktur, Telia, Stokab ym. kaltaisille yrityksille.

Mikäli asunnossasi ei ole laajakaistaliitäntää ja haluat asentaa sellaisen, on sinun toimittava seuraavasti:

Taajama-alueet

Ota yhteyttä paikalliseen tieyhdistyksen, tontinomistajayhdistykseen tai vastaavaan, jolta saat apua etukäteisilmoituksen laatimiseen kuitupalveluita tarjoavalle yritykselle. Ilmoittautuminen tieyhdistyksen, tontinomistajayhdistyksen tai vastaavan kautta antaa ilmoitukselle enemmän painoa ja tekee palveluntarjoajien kanssa asioimisen helpommaksi.

Taajaman ulkopuoliset alueet

Muodosta naapureidesi kanssa kyläseura, joka suorittaa projektoinnin, suunnittelun, kaivamisen ym. Tekemällä työt itse voitte alentaa kustannuksia kaupallisiin toimijoihin verrattuna.
Kunnan kuiturakentamisen aluejakokartta
Kartasta näet, miltä kyläseuroihin perustuva aluejako voisi näyttää ja kuinka alueet voidaan yhdistää kuituverkkoon. Hakemalla valtion laajakaista-avustusta kyläseura voi kattaa jopa 50 prosenttia kustannuksista. 

Lääninhallituksen tiedote laajakaistasta maaseudulla
Posti- ja telehallituksen tiedote laajakaistasta maaseudulla
Laajakaistafoorumin laajakaistaliitännän kysy-ja-vastaa-palsta 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 3 januari 2020