Yhdessä varmistamme teiden turvallisuuden Haningessa

Nyt on korkea aika leikata pensasaita ja poistaa liikennettä haittaavat puiden oksat.

Joka vuosi jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja autoilijoita loukkaantuu liikenteessä huonon näkyvyyden takia.

Tiesitkö, että kiinteistön omistajana olet vastuussa pensasaidan leikkaamisesta ja siitä, etteivät tontillasi kasvavien puiden oksat häiritse liikennettä?

Pidä mielessä:

  • Näkyvyyden on oltava selkeä – sekä jalankulkijoita, pyöräilijöitä että autoilijoita ajatellen.
  • Myös liikennemerkkien ja tienimikilpien on oltava selvästi näkyvillä.
  • Varmista, etteivät oksat tai vastaavat pääse vahingoittamaan ohikulkijoita.
  • On tärkeää, ettei jalankulkijoita ja pyöräilijöitä pakoteta ajotielle esimerkiksi jalkakäytävällä olevien esteiden vuoksi.
  • Varmista, etteivät oksat tai vastaavat roiku ulos työajoneuvojen, kuten lumiauran, linja-autojen, hätäajoneuvojen ja puhtaanapitoajoneuvojen esteeksi.
  • Varmista, ettei valaistuksen edessä ole oksia ja ettei kasvullisuus yllä sähköjohtoihin. Poista kasvullisuus pylväiden ympäriltä niin että niihin pääsee helposti käsiksi huoltotarpeen sattuessa.

Kiinteistönomistajan vastuu

Jos onnettomuuden sattuessa havaitaan, että näkyvyyttä ei ollut paikan päällä varmistettu, saatat joutua vastuuseen vahingonkorvauksesta kaava- ja rakennuslain mukaan (Plan- och bygglagen) Lain 15. § 8. luvussa säännellään, että piha on pidettävä siistinä ja hoidettava niin, että vahingoittumisen riski rajoittuu ja ettei ympäristölle ja liikenteelle aiheudu merkittäviä haittoja.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020