Kerro mielipiteesi Västerhaningen keskustan uudesta asemakaavasta

Illustrationsplan över detaljplaneförslaget Foto: Illustrationsplan över detaljplaneförslaget

Kesäkuun 8. päivästä alkaen voit kertoa mielipiteesi Västerhaningen keskustan uudesta asemakaavasta. Kaava mahdollistaa Västerhaningen keskustan paikallisliikenteen lähellä sijaitsevan alueen kehittämisen ja yli 1 000 asunnon sekä kaupallisten ja julkisten tilojen rakennuttamisen. Ehdotus mahdollistaa lisäksi erillisen uimahallin, polkypyöräpysäköintien, liittymä- ja vierailupysäköinnin rakentamisen sekä panostuksen tori- ja puistovalaistukseen.

Kaavan on tarkoitus luoda edellytykset kestävälle ja elävälle paikalliskeskustalle, joka tarjoaa paikan kanssakäymiselle ja helpottaa Västerhaningen asukkaiden arkea, hyödyttäen samalla työmatkalaisia ja vierailijoita.

Asuntojen määrän lisääminen alueella merkitsee myös, että useammat saavat mahdollisuuden asettua asumaan keskusta-alueelle, mikä puolestaan hyödyttää kaupunginosan elinkeinoelämää.

Uudet puistot ja torit vaalivat ja kehittävät paikan rikasta kulttuuriperintöä, ympäröivää asutusta sekä luontoa arvoikkaine puineen.

– Parantamalla alueen vaikutteita ja rakentamalla sille uusia, lisäämme julkisissa ulkotiloissa oleskelevien ihmisten määrää. Alue elävöityy ja huokuu sekä viihtyisyyttä, että turvallisuuden tunnetta, sanoo Haningen kunnan kaupunginrakennuspäällikkö Anna W Haapaniemi.

VHC Vy från österifrån över området.png

Näkymä alueelle idästä päin.

Asemakaavan ehdotus mahdollistaa lisäksi kaivatun uimahallin rakentamisen. Suunnitelma sisältää tällä hetkellä 8 radan levyisen 25 metrin altaan.

Helpompi matkustaa kestävästi

Kaavaehdotus luo edellytykset polkupyörä- ja liittymäpysäköintien laajentamiselle, mikä helpottaa sujuvan matkustamisen edelleen paikallisjunalla.

– Västerhaninge on polkupyöräpositiivinen osa kuntaa ja haluamme tulla pyöräilijöiden tarpeita vastaan, Anna W Haapaniemi jatkaa.

Asemakaavan ehdotus jätetään yleisölle neuvonpitoon kunnan kunnanhallitushallinnolle elokuussa 2017 antaman tehtävän ja kaupunginrakennuslautakunnan puheenjohtajan 5. kesäkuuta tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdotus noudattaa kunnanvaltuuston marraskuussa 2016 hyväksymää vaihemaisemakaavaa vuodelle 2030.

Lisätietoa neuvonpitoprosessista

Neuvonpidon tavoitteena on kerätä näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa asemakaavan muotoiluun. Neuvonpidon päättymisen jälkeen asemakaavaa saatetaan työstää vastaanotettujen näkökohtien mukaisesti. Sen jälkeen asemakaava asetetaan tarkasteltavaksi vähintään kolmeksi viikoksi. Sen jälkeen näkökohtia voi jättää uudelleen.

Neuvonpito avataan 8. kesäkuuta
Täältä löydä tietoa siitä, miten prosessi toimii ja kuinka siihen voi osallistua (ruotsiksi)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 8 juni 2020