Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Neuvonpitoryhmä antoi ruotsinsuomalaisille tehtäväksi löytää edustajia

Haningen kunnan uusi vähemmistöpoliittinen ohjelma hyväksyttiin 14. joulukuuta. Ohjelma kuvaa menettelytapaa, jossa konkreettisia, vähemmistöpoliittisia asioita viedään suoraan kunnan hallintoihin ratkaistavaksi. Ruotsinsuomalaisen vähemmistön keskuudesta haetaan nyt edustajia, jotka voivat osallistua hallintojen kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Neuvottelut. Neuvottelut. Foto: Mostphotos.

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa keskustelemaan ruotsinsuomalaista vähemmistöryhmää koskevista asioista. Neuvonpitoryhmä koostuu poliittisesta neuvonpitoryhmästä, jossa istuu edustajia Haningen kunnanvaltuuston kaikista poliittisista puolueista, sekä kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistöryhmän edustajista. Kokoukset ovat avoimia kaikille, jotka tuntuvat kuuluvansa ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kunnan vähemmistöstrategi Sanna Rantamäki kertoi ohjelman pääpiirteistä ja selvitti, miten siinä kuvatun mallin on ajateltu toimivan.

- Jos jonkin asian koetaan aiheuttavan vähemmistölle ongelmia tai jos kunnassa tehdään päätös, joka vaikeuttaa ruotsinsuomalaisen vähemmistön tilannetta jollakin tavoin, ruotsinsuomalaisten edustajat menevät neuvottelemaan asiasta kyseisen hallinnon kanssa suoraan. Neuvottelujen tavoitteena on vähemmistölaki lähtökohtanaan selvittää, miten ja missä muodossa vähemmistölle koituvia haitallisia seurauksia voidaan vähentää tai välttää, Rantamäki selittää.

Kokous antoi ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle tehtäväksi pohtia, miten heitä tulisi neuvotteluissa edustaa. Asiasta keskustellaan tarkemmin neuvonpitoryhmän seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 6. toukokuuta. Tavoitteena on löytää malli, jonka mukaan vähemmistö valitsee edustajansa hallinnoissa käytäviin neuvotteluihin.

- Emme hae poliittisista edustajia, vaan edustajien tulisi olla joko vähemmistöryhmään kuuluvia yksityishenkilöitä tai ruotsinsuomalaisissa yhdistyksissä toimivia aktiivisia henkilöitä. Edustajien toivotaan lisäksi edustavan tasapainoisesti molempia sukupuolia ja kaikkia ikäluokkia, Rantamäki jatkaa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 mars 2021