Tähän kunta aikoo panostaa vuonna 2022

Kunnan budjetti vuodelle 2022 käsittää yhteensä 5,411 miljardia kruunua, eli 353 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2021. Budjetti sisältää panostuksia muun muassa työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin, koulutukseen ja vanhustenhoivaan. Kaikkien lautakuntien toiminta-alueet ovat saaneet ensi vuodelle lisää varoja.

Collage: glad kille som jublar utomhus, bebyggelse i Handen och elever i klassrum Foto: Från vänster till höger, Mostphotos, Sandra Bergman, Fredrik Hjerling och Olof Holdar

Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa tulevan vuoden tavoitteista ja budjetista. Päätöksen takana ovat Sosiaalidemokraatit, Liberaalit, Keskustapuolue ja Kristillisdemokraatit.

Tavoitteissa ja budjetissa lukee, mihin yleisvaltaisiin tavoitteisiin kunnan tulisi pyrkiä ja kuinka paljon varoja ohjataan koulu-, hoiva- ja kulttuuritoimintaan vuonna 2022. Lautakunnat ovat syksyn aikana päättäneet strategioista, joiden kautta tavoitteet aiotaan saavuttaa sekä siitä, miten varat jaetaan lautakuntien sisäisesti eri toimintojen kesken.

Suunniteltuja muutoksia

Kun lautakuntien luottamushenkilöt ovat päättäneet asioista, on hallintojen vuoro alkaa toteuttaa niitä. Hallinnot muuntavat lautakunnissa hyväksytyt poliittiset strategiat selviksi toimintasuunnitelmiksi, joissa määritellään kunnan tarjoamat asukaspalvelut tulevalle vuodelle.

Alla hallintojen johtajat kertovat hallinnoilla käsiteltävänä olevista suuremman luokan asioista sekä asukkaiden hyväksi suunnitelluista uusista panostuksista.

Kunnanhallitushallinto:
Turvallisuuspanostuksia ja elinkeinoelämän kehittämistä sekä tulevaisuutta varten varmistettu organisaatio

Magnus Gyllestad, kunnanhallitushallinnon johtaja ja kunnanjohtaja:

Mitkä ovat suurimmat kysymyksenne?
"Kunnanhallitushallinnolla on useita suuria projekteja ja tehtäviä. Työskentely turvallisuutta koskevien kysymysten parissa on tärkeä tehtävä, joka myötävaikuttaa hyvän elämän kehittämiseen Haningessa ja talojen väliseen elämään. Hallinto vastaa koordinoinnista ja toimii yhteistyössä monen eri ulkoisen tahon kanssa edistääkseen turvallisuustyötä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Toinen tärkeä kysymys on uusi johtojärjestelmä, jonka olemme ottamassa käyttöön. Sen avulla haluamme yltää tarkempiin vaikutuksiin koskien kunnan poliittisia tavoitteita."

Mitä uusia panostuksia suunnittelette vuodelle 2022?
"Panostamme useaan eri asiaan. Pysyäksemme mukana tahdissa, missä poliitikkomme haluavat kehittää Haningen kuntaa, on meidän varmistettava virkamiesorganisaatiomme tulevaisuutta ajatellen. Siihen kuuluu toiminnan kannalta optimaalisen organisaation rakentaminen. Kunnanvaltuustolta olemme saaneet tehtäväksi tehdä ensi vuoden aikana ennakkoselvitys, jota innolla odotan. Mutta meillä on myös muitakin asioita huomioitavana. Elinkeinoelämän kehittäminen ja työmarkkinakysymykset, digitalisointi, oma brändimme ja johtajuuskompassi ovat niistä joitakin esimerkkejä. Ja jos haluamme kaikkien näiden panostusten johtavan hyviin tuloksiin, on meillä oltava hyvin toimiva yhteistyö ammattiliittojemme kanssa. Minulle henkilökohtaisesti se on tärkeä kysymys.  Yhteistoimintasopimuksemme on vaalimisen arvoinen."

Koulutushallinto:
Lisäämme pedagogeja ja vahvistamme oppilasterveydenhoitoa ja aikuiskoulutusta

Henrik Lindh, koulutushallinnon johtaja:

Mitkä ovat suurimmat kysymyksenne?
"Kunta kasvaa nopeaan tahtiin ja meidän on vastattava tarpeisiin rakentamalla lapsillemme ja oppilaillemme esikouluja ja kouluja. Yleisvaltaisesti aiomme panostaa innovatiivisempaan kouluun, joka tuo oppilaille kilpailuetuja heidän jatkaessa työelämään. Olemme nostaneet peruskoululaisten todistuksia ja siitä olemme tietysti ylpeitä. Mutta meidän on työskenteltävä auktorisoitujen opettajien lisäämisen puolesta ja vahvistettava pandemian jälkeen oppilasterveydenhoitoa sekä aikuiskoulutusta, jotta useammat pääsisivät töihin."

Mitä uusia panostuksia suunnittelette vuodelle 2022?
"Pystymme panostamaan useampaan asiaan, koska saamme esikoulu- ja koulutoiminnalle lisää varoja. Oppilasrahan perusavustusta lisätään historiallisen paljon ja lukio- ja aikuiskoulutukseen panostetaan vahvasti. Panostamme pedagogien määrän lisäämiseen ja eritystuen tarpeessa olevat oppilaat saavat lisää resursseja oppilasterveydenhoidon vahvistamisen ja opintostudioiden paikkojen määrän lisäämisen myötä. Aikuiskoulutuksessa lisätään opintopaikkojen määrää, samoin kuin lukion opastuskursseilla."

Sosiaali- ja vanhustenhallinto:
Kehitämme dementiahoitoa ja autamme työttömiä selviämään omin päin

Siw Lidestål, sosiaali- ja vanhustenhallinnon johtaja:

Mitkä ovat suurimmat kysymyksenne?
"Auttaa henkilöitä, joilla on vaikea päästä työmarkkinoille saamaan työpaikan ja ehkäistä lasten ja nuorten rikollisuutta ja päihteiden käyttöä. Lisäksi haluamme myötävaikuttaa siihen, että kodittomat pitkällä tähtäimellä voivat saada oman asunnon Bostad först -panostuksen kautta. Vanhustenhoidon puitteissa teemme suuren kompetenssipanostuksen, jonka tavoitteena on nostaa senioreille suunnattujen palvelujen laatua. Olemme esimerkiksi aloittaneet Silvia-sertifioinnin, joka on dementiahoidon koulutus. Jatkamme työympäristön kehittämistä toimimalla paikallisella tasolla yhteistyössä ammattiliittojen kanssa.

Muita priorisoituja alueita ovat hyvinvointitekniikan kehittäminen ja digitalisointi, meidän on esimerkiksi tarjottava sähköistä palvelua elatustukea hakeville, sekä lisäksi hyvinvointivilppiä ehkäisevä työ."

Mitä uusia panostuksia suunnittelette vuodelle 2022?
"Kehitämme lastenneuvolan kanssa Jordbrossa ja Brandbergenissä asuville uusille vanhemmille suuntautuvaa kotikäyntiohjelmaa voidaksemme tarjota ehkäisevää tukea. Muita panostuksia ovat järjestäytyneen rikollisuuden jättäville henkilöille kohdistuva tuki sekä mielenterveysongelmista ja väärinkäytöstä kärsiville nuorille aiukisille kohdistuva tuki.

Vanhustenhoidossa aiomme käynnistää mielenterveysongelmista kärsiville senioreille kohdistuvan kohtauspaikan sekä perustaa uusia erikoisammattilaisvirkoja, kuten dietistejä ja rehabilitoinnista vastaavia. Jatkamme uuden ateriakonseptin ja huonekalukonseptin käyttöönottamista asumisissamme ja tarjoamme runsaasti uusia aktiviteetteja, myös kohtauspaikoissa. Senioreille tarjoamme mahdollisuuden kasvattaa digitaalista osaamistaan, mikä on kysytty palvelu, ja tietenkin kutsumme heidät keväällä 2022 pidettäville seniorimessuille."

Kaupunginrakennushallinto:
Kunnianhimoisia kaupunginrakennushankkeita kun Haninge muuttuu esikaupungista kaupungiksi

Anna Haapaniemi, kaupunginrakennushallinnon johtaja:

Mitkä ovat suurimmat kysymyksenne?
"Kaupunginrakennushallinnon johtajana yhdessä Ruotsin nopeimmin kasvavista kunnista näen keskeiseksi kasvamisen. Haluamme muuttua esikaupungista kaupungiksi kestävällä tavalla, ottaen huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Kunnan kunnianhimoisiin rakennussuunnitelmiin sisältyy paikallisjunien läheistä, tiheää asutusta mutta myös kunnallisten vesi- ja viemäriratkaisujen tuominen muutosalueille, kuten Norrbyhyn. Ajallisesti sen tulisi tapahtua vesi- ja viemärikaavoituksessa tehtyjen päätösten mukaisesti."

Mitä uusia panostuksia suunnittelette vuodelle 2022?
"Ilmastonmuutoksen eteneminen huomioon ottaen ovat ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimenpiteet meillä vahvasti fokuksessa. Tutkimme esimerkiksi, kuinka fyysiset ympäristöt tulisi suunnitella niin että ne paremmin käsittelevät kaatosateiden riskiä. Jatkamme myös asemakaavoittamista, vapauttaen maata yritystoiminnalle ja asunnoille niin kuin vaihemaakuntakaavassa kuvataan. Meillä on meneillään useita asemakaavoitusprojekteja, joissa kaavaillaan uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluja Haningen kaupunginkeskustassa. Lisäksi asemakaava, johon sisältyy uusi keskusta monitoimitaloineen ja aseman läheisine asutuksineen Jordbrossa, on tulossa tarkastettavaksi."

Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto:
Yhdistystukea korotetaan, uutta nuorisotoimintaa Jordbrossa sekä panostus uimakoulutoimintaan

Linda Peltonen, kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnon johtaja:

Mitkä ovat suurimmat kysymyksenne?
"Haningen kasvaessa, kasvaa myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan tarve. Kunnan on myös jatkossa pystyttävä tarjoamaan laajaluontoisesti mielenkiintoisia kulttuuri- ja vapaa-ajan aktiviteetteja kaikille Haningen asukkaille. Siksi kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnon tärkeimpiin kysymyksiin kuuluu selvittää, miten toimintaa voidaan kehittää ja miten varat tulisi jakaa niin, että tarjontaa on saatavilla Haningessa kokonaisuudessaan."

Mitä uusia panostuksia suunnittelette vuodelle 2022?
"Useita! Kesällä panostamme uimakoulutoimintaan eri puolilla kuntaa ja tämän vuoden aikana avaamme myös aivan uuden, digitaaliseen luovuuteen perustuvan nuorisoaktiviteettitalon Jordbrohon. Lisäksi urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuuriyhdistysten tukirahaa korotetaan niin, että ne voivat myös jatkossa myötävaikuttaa monipuolisen vapaa-aikatoiminnan tarjontaan Haningessa."

Senast uppdaterad: 8 december 2021