Neuvonpito Jordbron uudesta keskustasta on avattu

Neuvonpito Jordbron keskusta-alueen kehittämisen toisesta etapista pidetään 17. toukokuuta ja 25. kesäkuuta välisenä aikana. Asemakaavaehdotus koskee Jordbron paikallisjuna-aseman kupeeseen vetovoimaiselle paikalle sijoitettavaa uutta keskustaa julkisine tiloineen. Hanke käsittää muun muassa uuden linja-autoterminaalin, noin 270 asuntoa sekä esikoulun ja siihen sisältyy lisäksi kulttuuri- ja yhdistystoiminnan aktiviteettitalo osana elävän kaupunginosan rakentamista.

Visionsbild Södra kvarteren. Vy söder om korsningen S:a Jordbrovägen/Moränvägen Visionsbild Södra kvarteren. Vy söder om korsningen S:a Jordbrovägen/Moränvägen Foto: Kaminsky Arkitektur

– Syksyllä aloitamme ensimmäisen etapin rakentamisen ja nyt otamme seuraavan askeleen Jordbron kehittämisessä. Toisen etapin asemakaavaehdotuksen tavoitteena on luoda monipuoliselle kaupunkielämälle sopiva puoleensavetävä, kestävä ja elävä keskusta. Ehdotus on mielenkiintoinen ja toivomme, että alueen asukkaat ja toimijat tarttuvat tilaisuuteen antaa oman näkemyksensä suunnitelmista, sanoo yhteiskunta-asioiden rakennusjohtaja Anna W Haapaniemi.

Asemakaavaehdotuksen sisältö

Keskustatoiminnot keskittyvät ensi sijassa kaava-alueen eteläosaan pohjoisosan sisältäessä pääasiassa asuntoja. Viimeksimainitussa on myös runsaammin tilaa ulkotiloille. Keskustatoiminnot kuten aktiviteettitalo ovat olleet tärkeysjärjestyksessä korkealla ja ne ovat saaneet ohjata ehdotuksen muotoilua. Keskustasta on haluttu tehdä puoleensavetävä, luonnollinen kokoontumispaikka sekä Jordbron asukkaille, että siellä vieraileville ja toimiville. Kaavaehdotuksen lähtökohtana on siksi ollut keskeinen tori, joka mitoiltaan suunnilleen vastaa nykyistä Hurtigin toria.

Aktiviteettitalon muotoilu ja sen arkitehtuuriset ominaisuudet ovat saaneet paljon huomiota, koska talo vaikuttaa merkityksellisellä tavalla Jordbron keskustan antamaan vaikutelmaan. Aktiviteettitalosta tuli monitoiminen, joustava ja muunnettava tila, joka tarjoaa mahdollisuuksia erilaiselle toiminnalle. Avoimien nuorisoaktiviteettien ja kirjaston lisäksi taloa on tarkoitus käyttää monipuolisesti kulttuuri-, luovuus-, opinto- ja viihdetarpeisiin.

Keskustatoiminnot keskittyvät pohjakerrokseen ylempien kerrosten sisältäessä asuntoja. Kaavaehdotus sallii noin 270 asunnon, bruttopinta-alaltaan 4 500 neliömetrin kokoisen keskustan sekä bruttopinta-alaltaan 2 000 neliömetrin kokoisen aktiviteettitalon rakentamisen. Pienimuotoisuuden säilyttämiseksi ja visuaalisen vaihtelun luomiseksi korttelit on jaettu pienempiin osiin, joissa rakennusten korkeudet vaihtelevat.

Södra Jordbrovägenin siirto

Uusien rakennelmien mahdollistamiseksi ja julkisten alueiden turvallisuuden säilyttämiseksi ehdotetaan Södra Jordbrovägenin siirtämistä ja sijoittamista mahdollisismman lähelle Nynäsin rataa.

Neuvonpitoprosessi

Neuvonpitoprosessin tavoiteena on haalia kokoon näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa asemakaavan muotoiluun. Neuvonpidon jälkeen asemakaavaa saatetaan muokata saatujen näkökohtien perusteella. Sen jälkeen asemakaava asetetaan näytteille vähintään kolmeksi viikoksi. Tällöin yleisölle tarjotaan uusi mahdollisuus kommentoida hanketta. 

Lisätietoja toista etappia koskevasta kaavaehdotuksesta sekä näkökohtien jättämisestä saa sivulta Detaljplan för Jordbro etapp 2 (ruotsiksi). Kaavaehdotus asetetaan myös näytteille Jordbron kirjastoon sekä kunnantaloon.

Senast uppdaterad: 19 maj 2021