Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Haningesta vuoden ruotsinsuomalainen vähemmistökunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on valinnut Haningen vuoden ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi vuodelle 2020. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kuntia työskentelemään rakenteita kehittävästi, pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti suomen kielen ja kulttuurin elvyttämisen ja vähemmistöoikeuksien toteutumisen puolesta.

Sanna Rantamäki, Marietta de Pourbaix-Lundin ja Petri Salonen Sanna Rantamäki, Marietta de Pourbaix-Lundin ja Petri Salonen Foto: Martin von Pfaler

Palkinto jaetaan Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta. Haningen kunta palkitaan onnistuneesta vähemmistötyöstä, jossa sekä poliitikot, että virkamiehet ovat omistautuneet ja edistäneet ruotsinsuomalaisen vähemmistön mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan.

- Tämä on vahvistus siitä, että teemme hyvää työtä ja että olemme oikealla tiellä. Samalla se osoittaa, että strateginen työ palkitaan. Olen palkinnosta kovin ylpeä, toteaa Haningen kunnan vähemmistöstrategi Sanna Rantamäki.

Palkintoperusteluissaan Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta toteaa, että Haningessa toimii poliittinen neuvonpitoryhmä, joka järjestää avoimia neuvonpitotilaisuuksia yhdessä ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Perusteluissa mainitaan myös, että neuvonpitoryhmä on käynnistänyt valtakunnallisen poliitikkoverkoston, jonka tavoitteena on luoda puitteet vähemmistökysymyksiä koskevan tietoisuuden lisäämiselle ja kokemusten jakamiselle suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa.

- Haninge on työskennellyt järjestelmällisesti näiden asioiden parissa. Kunnan poliitikoilla, virkamiehillä, aktiivisilla yhdistyksillä ja vähemmistön edustajilla on ollut yhteinen näkökanta siihen, miten meidän tulisi edetä. Erityisen tärkeää on minusta ollut, että poliitikot ovat omistautuneet asialle, aina poliittista huippua myöten. Se osoittaa, että otamme vähemmistöpolitiikan vakavasti, sanoo Haningen kunnanneuvos Petri Salonen (C).

- En ole ollenkaan hämmästynyt, että palkinto jaetaan Haningelle. Haninge sijaitsee neuvonpitomenettelyn osalta kehityksen kärkipäässä, ja kunta toimii järjestelmällisesti vähemmistöasioiden edistämiseksi. Haningen kunnanvaltuusto on lisäksi juuri äskettäin hyväksynyt tarkkaan harkitun vähemmistöpoliittisen ohjelman, toteaa neuvonpitoryhmän varapuheenjohtaja Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Haninge toimii vähemmistöasioiden vetäjänä myös alueellisella tasolla. Ruotsinsuomalainen valtuuskunta huomioi palkintoperusteluissaan myös sen, että Haninge kuluneena vuonna kutsui kaikki Region Stockholmin hallintoalueeseen kuuluvat kunnat digitaaliseen kokoukseen miettimään, kuinka kunnat voisivat tukea toisiaan ja yhteistyössä edistää kansallisten vähemmistökysymysten käsittelyä.

Haninge on kuluneen vuoden aikana viimeistellyt mallin, jossa kansallisia vähemmistöjä koskevista konkreettisista kysymyksistä voidaan keskustella niin sanotuissa dialogitapaamisissa suoraan hallinnoissa.

- Kutsumme sitä Haninge-malliksi. Mallin ideana on viedä kysymykset suoraan toteutustasolle, jolloin yleensä päästään nopeisiin ja asiallisiin ratkaisuihin, Sanna Rantamäki selittää.

- Jos kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, on itsestään selvää, että palveluja ja tietoja on voitava saada suomeksi. Asioiden keskusteleminen hallinnoissa ei pelkästään helpota ruotsinsuomalaisten tilannetta, vaan näin vältetään myös väärinkäsityksiä, joita muuten saattaisi syntyä yhteyksissä kunnan eri hallintoihin, Marietta de Pourbaix-Lundin jatkaa.

Pandemiavuoden tuomista haasteista huolimatta Haninge on Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan mukaan onnistunut ylläpitämään ja kehittämään vähemmistötyötään muun muassa hyvin toimivan organisaationsa ansiosta.

- Palkinto kannustaa meitä jatkamaan töitä yhdessä päättämiemme tavoitteiden saavuttamiseksi siitä huolimatta, kuka kunnan toimintaa johtaa. Palkinto on tunnustus mutta samalla se sitouttaa meitä toteuttamaan tekemämme päätökset. Sen lisäksi uskon, että palkinto voi inspiroida myös poliitikkoja muualla maassa omistautumaan vähemmistöpolitiikalle, Petri Salonen päättelee.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 februari 2021