Haningen peruskoulujen yläasteen joustavaa koulunkäyntiä pidennetään

Haningen kunnan perus- ja esikoululautakunnan puheenjohtaja päätti 20. tammikuuta kunnan peruskoulujen joustavan koulunkäyntimallin pidentämisestä. Pidennetty päätös on voimassa 25. tammikuuta ja 14. helmikuuta välisenä aikana, jolloin opetus osittain tai kokonaan järjestetään kauko- tai etäopetuksena. Päätöksen tavoitteena on antaa kouluille mahdollisuus rajoittaa tartunnan leviämistä yhteiskunnassa välttämällä tungosta.

Illustration med människor, hjärtan och vaccin Foto: Haninge kommun

Miten joustava koulunkäynti toimii?

Joustava koulunkäynti merkitsee, että opetus tapahtuu osittain kauko- tai etäopetuksena ja osittain paikan päällä koulussa. Oppilaat voivat esimerkiksi olla koulussa joka toinen päivä tai sitten opetus keskitetään aamu- tai iltapäivälle tai jaetaan eripituisiin jaksoihin.

- Oppilaiden tarpeet ja edellytykset eroavat toisistaan ja lähtökohtana oppilaan oppimiselle ja kehitykselle on, että opetus tapahtuu paikan päällä lähiopetuksena. Siksi olemme yhdessä päätyneet tulokseen, ettei ole sopivaa järjestää opetusta kokonaan etänä. Opetuksen tapahtuminen paikan päällä koulussa, olkoon se sitten osa-aikaisena, on tärkeää lasten oppimiselle ja sosiaalisille yhteyksille, sanoo Pär Olsson, Haningen peruskoulujen toiminnanjohtaja.

Joustavan koulunkäynnin muodoista päättää jokaisen koulun rehtori, lähtien koulun edellytyksistä ja haasteista välttää tungosta ja tartunnan leviämistä. Koska koulujen tarpeet eroavat toisistaan, joustava koulunkäynti voidaan toteuttaa eri tavoin.

Rehtori tekee myös arvioinnin oppilaiden tarpeista ja edellytyksistä opetukseen paikan päällä. Erityistukea tarvitsevat oppilaat, joiden tarpeita on vaikea täyttää muutoin kuin kouluympäristössä, saattavat esimerkiksi saada opetusta päikan päällä. Kaikille oppilaille tarjotaan kouluateriat myös silloin, kun opetus tapahtuu etänä.

Mikä on etäopetuksen ja kauko-opetuksen ero?

Etäopetus on opetus, joka suoritetaan etänä. Se voidaan toteuttaa digitaalisena tai kirjojen tai muun materiaalin välityksellä. Usein oppilaat ja opettaja käyttävät yhteisiä alustoja, kuten jaettuja asiakirjoja ja keskustelusovelluksia. Kauko-opetus on interaktiivista opetusta, joka tapahtuu reaaliaikaisena digitaalisesti. Lähiopetus on opetusta koulussa, paikan päällä. 
Joustavan koulunkäynnin käyttöönottamisesta on päättänyt Haningen kunnan perus- ja esikoululautakunnan puheenjohtaja.

Päätöstä voidaan muuttaa tai pidentää.
Koulunkäynnin konkreettisesta toteuttamisesta ilmoitetaan Schoolsoft -tiedotusjärjestelmän kautta jokaisen koulun jokaiselle luokalle erikseen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 januari 2021