Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Joustavaa koulunkäyntimallia pidennetään Haningen peruskoulujen yläasteella

Haningen kunnan peruskoulujen 7.-9. luokat jatkavat joustavaa koulunkäyntiä. Pidennetty päätös on voimassa 12. - 30. huhtikuuta, jolloin opetus järjestetään osittain tai kokonaan kauko- tai etäopetuksen muodossa. Perus- ja esikoululautakunnan puheenjohtajan tekemän päätöksen tavoitteena on antaa kouluille mahdollisuus rajoittaa tartunnan leviämistä yhteiskunnassa välttämällä tungosta.

Tungelsta skola Tungelsta skola Foto: Olof Holdar

Joustava koulunkäynti merkitsee, että opetus järjestetään osittain kauko- tai etäopetuksena ja osittain paikan päällä koulussa. Oppilaat voivat esimerkiksi olla koulussa joka toinen päivä. Vaihtoehtoisesti opetus voidaan keskittää aamu- tai iltapäivälle tai jakaa eripituisiin jaksoihin.

Jokaisen koulun rehtorille on annettu valtuudet päättää kauko- ja etäopetuksen osuudesta. Vaatimuksena on, että vähintään 50 prosenttia opetuksesta tulisi järjestää paikan päällä niin sanottuna lähiopetuksena. Oppilaiden tarpeet ja edellytykset eroavat toisistaan ja lähtökohtanamme on, että oppilas oppii ja kehittyy parhaiten koulussa, eli lähiopetustilanteessa. Siksi yleinen johtopäätöksemme on, ettei ole sopivaa järjestää opetusta kokonaan etänä. Opetus paikan päällä koulussa on lasten oppimisen ja sosiaalisten yhteyksien kannalta tärkeää, vaikka se olisikin vain osa-aikaista.

Rehtori päättää myös oman koulunsa joustavan koulunkäynnin muodoista. Lähtökohtana ovat kyseisen koulun edellytykset ja haasteet välttää tungosta ja tartunnan leviämistä. Koska koulujen tarpeet eroavat toisistaan, joustava koulunkäynti voidaan toteuttaa eri tavoin.

Rehtori arvioi lisäksi oppilaiden tarpeet ja edellytykset osallistua opetukseen paikan päällä. Erityistukea tarvitsevat oppilaat, joiden tarpeita on vaikea täyttää muutoin kuin kouluympäristössä, saattavat esimerkiksi saada opetusta paikan päällä. Kaikille oppilaille tarjotaan kouluateriat myös silloin, kun opetus tapahtuu etänä.

Päätös pohjautuu hallituksen 11. tammikuuta tekemään muutokseen asetukseen (2020:115), joka antaa peruskoulun yläasteille mahdollisuuden vähentää tarunnan leviämistä ryhtymällä lisätoimenpiteisiin tungoksen välttämiseksi julkisissa kulkuvälineissä ja koulutiloissa. Päätös etä- ja kauko-opetuksesta noudattaa Tukholman alueen yhteistyöorganisaation (Samverkan Stockholmsregionen) etäopetusta koskevia alueellisia linjauksia.

Päätöstä saatetaan muuttaa tai pidentää.

Mikä on etäopetuksen ja kauko-opetuksen ero?

Etäopetus on opetus, joka suoritetaan etänä. Se voidaan toteuttaa digitaalisena tai kirjojen tai muun materiaalin välityksellä. Usein oppilaat ja opettaja käyttävät yhteisiä alustoja, kuten jaettuja asiakirjoja ja keskustelusovelluksia. Kauko-opetus on interaktiivista opetusta, joka tapahtuu reaaliaikaisena digitaalisesti.

Lähiopetus on opetusta koulussa, paikan päällä. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 mars 2021