Etäopetusta pidennetään kaikissa kunnan peruskouluissa

Foto: Mostphotos

Perus- ja esikoululautakunnan puheenjohtaja Tobias Hammarberg (L) on päättänyt pidentää päätöstä peruskouluopetuksen järjestämisestä etänä arkipäivisin kello 13 lähtien kaikissa kunnan peruskouluissa. Päätös on voimassa 9. kesäkuuta saakka.

Päätös merkitsee, että opetus järjestetään edelleen etänä arkipäivisin kello 13 lähtien kaikille peruskoulun ikäluokille, paitsi 9. luokan oppilaille, joille opetus järjestetään edelleen koulussa koko päivän ajan. Päätös etäopetuksen jatkamisesta on voimassa 9. kesäkuuta saakka, toisin sanoen lukukauden loppuun asti. Myös äidinkielen opetus ja opinto-ohjaus järjestetään edelleen etänä.

– Olisimme mieluiten halunneet tarjota vakinaista opetusta tavalliseen tapaan, koska opettajan ja oppilaan väliset hyvät välit ja interaktiivisuus luovat parhaat edellytykset oppilaan oppimiselle ja kehittymiselle. Mutta henkilöstötilanteen ollessa hyvin vaikea, tämä ei ole eikä ole ollut mahdollista, sanoo Pär Olsson, Haningen kunnan peruskoulujen toimintapäällikkö. Siksi on positiivista, että voimme tässä tilanteessa nähdä etäopetuksen parantaneen työntekijöidemme edellytyksiä pitkällä tähtäimellä. Opettajien ei tarvitse samassa määrin toimia toistensa sijaisina. Käsityksemme mukaan oppilaat ovat saaneet laadukkaampaa opetusta etänä, kuin mikä olisi ollut mahdollista, jos olisimme jatkaneet vakinaista opetusta. Oppitunteja ei tarvitse perua eikä uskoa usean eri sijaisen haltuun. Ratkaisulla on myös positiivinen myötavaikutus oppilaiden turvallisuuteen ja oppimiseen.

Alkuperäisen päätöksen jälkeen holhoojilta on tullut jonkin verran kysymyksiä etäopetusta koskien ja sitä, miten se vaikuttaa opetuksen tuntimäärään.

–  On tärkeää huomioida, että etänä järjestetyn opetuksen on tarkoitus korvata vakinainen opetus ja että me tällä tavoin varmistamme, että oppilaat saavat heille taatun määrän oppitunteja. Opetuksen muoto ja toimintatavat vain poikkeavat. Tarjoamamme ylimääräinen läksyapu on suosittua, Pär Olsson jatkaa.

Uusien työmenetelmien oppiminen ja uuden digitaalisen tason käyttöönottaminen opetuksessa on ollut positiivista.

– Etäopetuksesta saamamme kokemukset toimivat samalla perustana oppimiselle, sillä monet meistä ovat ottaneet suuren harppauksen opetuksen digitalisoinnin suhteen. Me olemme luoneet uusia työmuotoja ja opetustilanteita. Nämä kokemukset otamme mukaan tulevaisuuteen, Pär Olsson pohdiskelee.

Taustaa
Tiistaina 14. huhtikuuta kunta päätti opetuksen järjestämisestä etänä kaikissa Haningen peruskouluissa arkipäivinä kello 13 lähtien. Päätöksen tavoitteena oli varmistaa peruskouluopetuksen laatu pitkällä tähtäimellä. Koronaviruksen tartunnan leviämisen vuoksi peruskouluissa on ollut tavallista vähemmän henkilökuntaa. Opettajille vapautuu toimenpiteiden myötä lisää aikaa opetusta ja sen suunnittelemista varten samalla kuin vapaa-ajan toiminnan henkilökunnan kuormitusta kevennetään kouluaikana, mikä on myös oppilaille hyödyksi.

Etäopetuksesta on olemassa eri muotoja 

Jokainen koulu sopeuttaa opetuksensa jokaisen ikäluokan tarpeisiin. Peruskoulut ovat aikaisemmin valmistautuneet ja nyt myös jonkin aikaa toteuttaneet opetuksensa etänä. Jokainen koulu tiedottaa tarkemmin siitä, mitä menettely jokaiselle oppilaalle merkitsee. 

Esimerkkejä siitä, kuinka opetus etänä voidaan toteuttaa: 

Ala-asteen oppilaiden vakinainen kouluaika yletyy pisimmillään kello 13.30 saakka. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät vapaa-ajan toimintaan. Oppilaille, joita ei ole tällä hetkellä kirjattu vapaa-ajan toimintaan, tarjotaan huoltoa koulupäivän vakinaisena, lukujärjestyksen mukaisena kouluaikana. Koulupäivän loppuosuus, noin 30 minuuttia per päivä, suoritetaan etänä - useimmiten tehtävän tai toimeksiannon puitteissa. Vapaa-ajan toiminnassa tarjotaan lisäksi läksyapua.

Keskiasteen oppilaat (4.-6. luokat) ovat tervetulleita avoimeen vapaa-ajan toimintaan vapaa-ajantaloilla, jotka aukeavat klo 13. Koulut tarjoavat myös läksyapua. 

Keski- ja yläasteen oppilaille tarjotaan opetusta etänä siten, että opettaja joko pitää oppitunnin reaaliajassa tai että oppilaat suorittavat tehtäviä digitaalisesti tai saavat "analogisia" työtehtäviä, jotka he suorittavat kotonaan tai koulun tarjoaman läksyavun puitteissa.

Koulujen sivuita ”Frågor och svar” voit lukea lisää ruotsiksi siitä, miten opetus etänä toimii

Peruskoulu noudattaa valtakunnallisia suosituksia 

Peruskoulu noudattaa valtakunnallisia suosituksia. Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa ja myös pidentää.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 maj 2020