Trygghet och studiero

Haninge kommun ska vara en trygg plats för alla invånare att leva, verka och växa upp i. Trygghet och studiero är därför ett högt prioriterat område i våra förskolor, skolor, gymnasium och vuxenskolan. Trygghet tillsammans med studiero är en förutsättning för att våra barn och elever ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas till självständiga trygga individer.

Haninge kommuns trygghetsfrämjande arbete pågår alltid och överallt i samhället. Vi arbetar hårt för att stärka och bibehålla välbefinnande och trygghet hos er som lever, vistas och verkar i kommunen. Allt vårt arbete bygger på jämställdhet, människors lika värde, individens frihet och integritet och människolivets okränkbarhet.

Haninge kommun arbetar med både förebyggande trygghetsprojekt och akut vid särskilda händelser. Vi har ett tätt och förtroendefullt samarbete med polisen och tydliga rutiner där vi kan agera snabbt i våra verksamheter. I många av våra trygghetsprojekt samverkar vi även nära andra aktörer som organisationer, föreningar, trossamfund, brandförsvar, bostadsbolag, näringsliv, andra kommuner, myndigheter med flera.

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring Haninge kommuns trygghetsarbete och hur vi arbetar med studiero:

Om kommunens trygghetsarbete

Om skolornas arbete med studiero

Senast uppdaterad: 6 februari 2023