Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Tilläggsbelopp är en ersättning för extraordinära insatser för barn och elever med omfattande stödbehov i förskolan, i skolan och på fritidshemmet. Berörd verksamhet, oavsett om den är kommunal eller fristående, kan ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen.

Förskolan och skolan får en ersättning för varje enskilt barn eller elev som kallas för grundbelopp. Inom ramen för det grundbeloppet ska verksamhet bedrivas även för barn och elever med behov av särskilt stöd. Men i de fall där det finns ett omfattande stödbehov kan verksamheten ansöka om tilläggsbelopp.

Ett omfattande stödbehov kan vara att ett barn eller en elev med en funktionsnedsättning där det behövs mycket stora stödinsatser i förskola eller skolan. Det kan vara allvarliga syn- eller hörselnedsättningar, diabetes eller andra typer av medicinska funktionsnedsättningar. Kommunen gör en individuell bedömning av varje ansökan som skickas in.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2019