Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2018/2019

Skolvalet 2018 är nu stängt och placeringsarbeten kommer att påbörjas på respektive skola. Placeringsbesked kommer att skickas ut i mitten av mars.

Regler för skolval

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2018