Skoldialogen våren 2019

Foto: Mostphotos

Tid: Torsdag 25 april klockan 18.00–20.00
Plats: Kulturhuset, Auditoriet, Poseidons torg 8 i Handen
Tema: Trygghetsskapande arbete i förskolan och skolan

Program

Kl. 18:00 Värdarna hälsar välkommen! Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Henrik Lindh, utbildningsdirektör.

Kl. 18:10 Inledning Åsa Harge, tf. förskolechef, Pär Olsson, grundskolechef, Robert Aspfors, tf. gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kl. 18:20 Trygghetsskapande arbete med samarbetsinriktad problemlösning (CPS) i grundskolan Tuija Lehtinen, skolpsykolog och Ulrika Pettersson, rektor Vendelsömalmsskolan

Kl. 18:40 ICDP - ett verktyg för att samspel mellan barn och vuxna inom förskolan: Jessica Gillerud, förskolechef södra Jordbros förskoleenhet och Maria Sandström, förskolechef Åby förskoleenhet berättar om hur de arbetar med dessa verktyg inom förskolan

Kl. 19:00 PAX - en evidensbaserad metod för trygghet och studiero i klassrummet. Sanna Berg, skolpsykolog

Kl. 19:20 Trygghetsförebyggande arbetet på gymnasiet: Marie Jonsson, rektor Riksäpplets gymnasium och Christine Arvidsson, tf. rektor Fredrika Bremergymnasiet

Kl. 19:40 Mandat och befogenheter när något händer Åsa Harge, tf. förskolechef, Pär Olsson, grundskolechef, Robert Aspfors, tf. gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kl. 20:00 Avslutning

Moderator, Henrik Lindh, utbildningsdirektör. Fika serveras.

Varmt välkomna!

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019