Skoldialog

Foto: Mostphotos

Framgångsrik skolutveckling bygger på systematiskt kvalitetsarbete, engagemang och dialog. Genom skoldialogen får vi möjlighet att lyssna till synpunkter från vårdnadshavare, intresseorganisationer, skolpersonal, politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor.

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Henrik Lindh, utbildningsdirektör, bjuder in till skoldialogen.

Skoldialogen äger rum två gånger per läsår - en gång på våren och en gång på hösten.

Nästa tillfälle är den 12 mars klockan 18-20 Auditoriet Kulturhuset.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020