Skoldialog

Foto: Mostphotos

Framgångsrik skolutveckling bygger på systematiskt kvalitetsarbete, engagemang och dialog. Genom skoldialogen får vi möjlighet att lyssna till synpunkter från vårdnadshavare, intresseorganisationer, skolpersonal, politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor.

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Henrik Lindh, utbildningsdirektör, bjuder in till skoldialogen.

Skoldialogen äger rum två gånger per läsår - en gång på våren och en gång på hösten.


Välkomna till skoldialogen höstterminen 2019 med temat "Hur jobbar förskolan och skolan för att höja kvaliteten i undervisningen?"

Den 14 november är det dags för höstens skoldialog då Haninge kommun berättar om hur de arbetar för att höja kvaliteten i undervisningen. Medverkar gör skolpolitiker och utbildningsförvaltningen. Efter föreläsningen är du välkommen att delta i en diskussion kring vilka faktorer som gör att vi kan möta alla barn och elever på lika villkor.

Tid: Torsdag 14 november kl 18–20
Plats: Auditoriet, Kulturhuset, Poseidons torg 8 i Handen

Program

18.00–19.00 Föreläsning med bland andra Maria Pelle-Bäck, central ateljerista, som berättar om undervisning i förskolan.

19.00–20.00 Dialog - vad anser invånarna skapar kvalitet i undervisningen?

Fika serveras.

Varmt välkomna!

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 december 2019