Om- och nybyggnationer av skolor

Haninge växer och för att möte det ökade antalet elever planeras både nya skolor och ombyggnationer av befintliga skolor runt om i kommunen. Det är Tornberget fastighetsförvaltning AB som ansvarar för projektering, upphandling och genomförande vid byggentreprenader på uppdrag av Haninge kommun. Här kan du läsa om de projekt som är aktuella just nu.

Pågående byggprojekt

Hagaskolan

Hagaskolans huvudbyggnad uppfördes 1946. Sedan dess har skolan genomgått flera om- och tillbyggnationer. Nu kommer både skolbyggnad och skolgård att rustas upp. Renoveringen genomförs etappvis och beräknas färdig sommaren 2020.

Mer information om renoveringen av Hagaskolan


Måsöskolan i Vega

Utbyggnad av skolan pågår och kommer att vara klar till augusti 2017. Den första av två nya skolor i Vega är planerad att öppna till hösten 2019.

Läs mer om Vega stadsdel

Detaljplan Nordenskiölds och Brusewitz Väg


Ornö skola

Ornö skola genomgår en omfattande renovering. Målet är att den ska vara klar inför skolstarten höstterminen 2019. Under renoveringsarbetet har skolverksamheten tillfälligt flyttats till Klockargården.

Mer information om ombyggnationen av Ornö skola


Ribby förskola

Förskolegården kommer att flyttas och den nya gården ska utformas för att stimulera lek och fantasi, aktivitet och återhämtning, nyfikenhet och lärande. Mer information kring anläggningen av gården kommer när en entreprenör är upphandlad.


Ribbyskolan i Västerhaninge

Skolan kommer från hösten 2017 starta upp med en f-2 verksamhet som succesivt ska utökas till f-6. Verksamheten kommer att starta i befintliga lokaler. 2018 påbörjas byggnationen av en ny skolbyggnad. De befintliga skolbyggnaderna kommer att renoveras efter att den nya skolbyggnaden står klar.

Läs om den nya grundskolan

Detaljplan Ribbyskolan


Tungelsta skola

Kök och matsal är ombyggda och klara. Paviljongerna på skolgården kommer att användas för att tillfälligt utöka antalet klassrum till dess att den nya skolan vid Lillgården i Tungelsta står klar, vilket planeras till hösten 2020.

Mer information om renoveringen av Tungelsta skola


Vendelsömalmsskolan

Tre av skolbyggnaderna ska totalrenoveras. Arbetet kommer att ske i etapper fram till och med 2019. Skolans verksamhet kommer i perioder att bedrivas i paviljonger på skolans tomt. I oktober 2017 startade markarbeten för en evakueringspaviljong.

Läs mer om byggnationen på Vendelsömalmsskolan


Åbyskolan i Västerhaninge

Åbyskolan ska ersättas med en ny skola där Parks förskola nu ligger. Förskolorna flyttar in i sina nya lokaler hösten 2018. Nya Åbyskolan planeras vara klar till höstterminen 2020.

Detaljplan Åbyskolan


Tallens förskola i södra Handen

Förskolan Tallen ska ersättas med en ny konceptförskola som rymmer åtta avdelningar. Den planeras stå klar under sommaren 2019. Rivning av Tallens befintliga lokaler startade under vecka 36.

Om byggnationen (Tornberget)


Avslutade byggprojekt

Vikingaskolan i Handen

Den nya skolan planeras vara klar för verksamhet augusti 2018. Vikingaskolan är under byggnationen evakuerade till lokaler i anslutning till Söderbymalmsskolan samt gamla Fredrik Yrkesskola. Till dess att den nya skolan vid Örnens väg är klar kommer Vikingaskolan ta emot upp emot 700 elever, den nya skolan vid Örnens väg beräknas klar till hösten 2020.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2019