Runstensskolan

Haninge växer och för att möta det ökande antalet elever har Runstensskolans verksamhet flyttat in till rymligare lokaler på gamla Söderbymalmsskolan. En ny och modern skolbyggnad projekteras för att ligga på samma tomt där gamla Runstensskolan står. Just nu upplåter vi de gamla lokalerna till människor som flytt kriget i Ukraina.

Karta över området där Runstensskolan ska stå. Planområde Runstensskolan Foto: Haninge kommun

Senast uppdaterad: 3 maj 2022