Ribbyskolan

Ribbyskolan kommer under 2020 att påbörja en renovering samt tillbyggnad av sina lokaler för högstadiet. Detta innebär en flytt av högstadieverksamheten till gamla Åbyskolans lokaler i Västerhaninge under hela renoveringsperioden. Det påverkar inte låg- och mellanstadiet som blir kvar i befintliga lokaler.

Ribby 1, låg- och mellanstadiets lokaler

Under sommaren 2020 byggs ett nytt klassrum i Ribby 1 för att kunna möta det ökande elevantalet. Arbetet beräknas vara färdigt till skolstart höstterminen 2020.

Ribby 2, högstadiets lokaler

Renovering och nybyggnation vid högstadiets lokaler, som kalls för Ribby 2, påbörjas under sommaren 2020. Högstadieverksamheten evakueras till gamla Åbyskolans lokaler, som döpts om till Nytorpsskolan och ligger på Björnvägen i Västerhaninge.

Högstadiets nuvarande lokaler kommer att renoveras, dessutom sker en tillbyggnad av nya lokaler för Ribbyskolans låg- och mellanstadium. Den nya byggnaden kommer att innehålla loakaler för förskoleklass och årskurs 1-9. De nya lokalerna kommer även att innehålla en lärstudioverksamhet, specialsalar för praktisk/estetiska ämnen, elevhälsa, kansli, idrottshall, tillagningskök och matsal. Byggnaden beräknas färdigställas under 2022.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juli 2020