Ribbyskolan renovering och nybyggnation

Ribbyskolan har påbörjat en renovering samt tillbyggnad av sina lokaler för högstadiet. Detta innebär en flytt av högstadieverksamheten till gamla Åbyskolans lokaler i Västerhaninge under hela renoveringsperioden. Det påverkar inte låg- och mellanstadiet som blir kvar i befintliga lokaler.

Ribby 1, låg- och mellanstadiets lokaler

Under sommaren 2020 avslutades den sista renoveringsåtgärden på Ribby 1, byggnaden som innehåller kök, matsal samt låg- och mellanstadium.

Ribby 2, högstadiets lokaler

Renovering och nybyggnation vid högstadiets lokaler, som kallas för Ribby 2, påbörjades under sommaren 2020. Högstadieverksamheten evakuerades till gamla Åbyskolans lokaler, som döpts om till Nytorpsskolan och ligger på Björnvägen i Västerhaninge.

Högstadiets nuvarande lokaler kommer att renoveras, dessutom sker en tillbyggnad av nya lokaler för Ribbyskolans låg- och mellanstadium. Den nya byggnaden kommer att innehålla loakaler för förskoleklass och årskurs 1-9. De nya lokalerna kommer även att innehålla en lärstudioverksamhet, specialsalar för praktisk/estetiska ämnen, elevhälsa, kansli, idrottshall, tillagningskök och matsal. Byggnaden beräknas färdigställas under 2022/23. 

På Tornbergets hemsida kan kan du läsa mer om renoveringen och nybyggnationen.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022