Nakerhusskolan och Nakterhus förskola

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola är färdig för att ta emot elever och barn och vi hälsar dem välkomna till höstterminen 2020. Skolan och förskolan kommer att bedriva verksamhet i samma lokaler och dela skolgård.

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola ligger på Vega Allé 39 (i korsningen vid Nakterhusvägen). Skolan och förskolan innehåller tillagningskök, matsal, idrottshall, hemkunskap- och slöjdsalar.

Till en början kommer skolan att ha en 3-parallellig förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Skolan kommer därefter att utökas kommande läsår till en F-6-skola.

Förskolan kommer till en början öppna två avdelningar och utökas succesivt.

Foto: Michael Manolescu, lokalconroller Haninge kommun

Nakterhusskolan-2.jpg

Nakterhusskolan-3.jpg

Nakterhusskolan-4.jpg

Nakterhusskolan-5.jpg

Nakterhusskolan-6.jpg

Nakterhusskolan.jpg

Nakterhusskolan-klassrum.jpg

Nakterhusskolan-klassrum-2.jpg

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juli 2020