Om- och nybyggnationer av förskolor och skolor

Haninge växer och för att möte det ökade antalet elever planeras både nya förskolor och skolor samt ombyggnationer av befintliga skolor och förskolor runt om i kommunen. Det är Tornberget fastighetsförvaltning AB som ansvarar för projektering, upphandling och genomförande vid byggentreprenader på uppdrag av Haninge kommun. Här kan du läsa om de projekt som är aktuella just nu.

Pågående byggprojekt

Ornö skola

Ornö skola genomgår en omfattande renovering och är tänkt att vara klar för inflyttning 2020. Under renoveringsarbetet har skolverksamheten tillfälligt flyttats till Klockargården.

Mer information om ombyggnationen av Ornö skola


Ribbyskolan i Västerhaninge

Ribbyskolan kommer under 2020 att påbörja en renovering samt tillbyggnad av sina lokaler. För högstadiet kommer detta att innebära en flytt av verksamheten till Åbyskolans gamla lokaler under hela renoveringsperioden. För låg- och mellanstadiet blir det ingen flytt, utan de blir kvar i befintliga lokaler. Nya skolan beräknas vara färdig till 2022.

Detaljplan Ribbyskolan


Tungelsta skola

Tungelsta skola är en skola från förskoleklass upp till årskurs 9 med cirka 900 elever. Skolans ursprungliga huvudbyggnad Hus A uppfördes 1955 och genomgår en totalrenovering under 2018 och 2019.

Mer information om renoveringen av Tungelsta skola


Vendelsömalmsskolan

De tre ursprungliga skolbyggnaderna från 1965 ska totalrenoveras. Arbetet kommer att ske i etapper fram till och med 2022. Skolans verksamhet kommer i perioder att bedrivas i tillfälliga lokaler på skolans tomt. 

Läs mer om renoveringen av Vendelsömalmsskolan


Åbyskolan i Västerhaninge

Åbyskolan ska ersättas med en ny skola och ligga i anslutning till Åbyhallen. Det blir en 3-parallellig F-6 skola med plats för 525 elever. Nya Åbyskolan planeras vara klar till höstterminen 2020.

Illustrationer och bilder Åbyskolan


Tallens förskola i södra Handen

Förskolan Tallen ska ersättas med en ny konceptförskola som rymmer åtta avdelningar. Den planeras stå klar under sommaren 2020. Rivning av Tallens befintliga lokaler startade under vecka 36 2019.

Om byggnationen (Tornberget)


Vega förskolor och skolor

I den nya stadsdelen Vega kommer det att finnas åtta förskolor med 6-8 avdelningar på vardera förskola. Det kommer även att finnas tre grundskolor i Vega. Grundskolan som ligger centralt i Vega kommer att vara en F-9 skola med cirka 700 elever.

Läs mer om byggprojekten


Avslutade byggprojekt

Hagaskolan

Hagaskolan består av flera byggnader där den allra första delen stod klar 1946. Sedan dess har skolan genomgått flera om- och tillbyggnationer. Renoveringen som har genomförs etappvis beräknas vara färdigställd under hösten 2019.

Läs mer om renoveringen av Hagaskolan


Måsöskolan i Vega

Utbyggnad av skolan som färdigställdes i augusti 2017. 

Läs mer om Vega stadsdel

Detaljplan Vega, Hermanstorp


Vikingaskolan i Handen

Den nya skolan som rymmer ca 700 elever, stod klar för verksamhet augusti 2018. Skolan är unik i sitt slag, då det är den första skolbyggnaden som byggs med denna utformning. Den är byggd i tre våningar och inrymmer en 3-parallellig F-6-verksamhet. I anslutning till skolan finns en idrottshall som är speciellt utformad för gymnastik, cheerleading och dans. 


Ribby förskola

Förskolegården kommer att flyttas och den nya gården ska utformas för att stimulera lek och fantasi, aktivitet och återhämtning, nyfikenhet och lärande.

Nya gården som idag är avstängd planeras att tas i bruk efter påsk 2019. Det som kvarstår är planteringar, gräsmatta, förråd och en klätterställning. Dessa arbeten beräknas bli klara i slutet av maj 2019.


 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 februari 2020