Pedagogiska utmärkelser

Foto: Mostphotos

Varje år lyfter Haninge kommun fram och belönar de som utvecklat verksamheten på en förskola eller skola. Du som är kollega, chef, elev eller anhörig kan nominera någon eller några som du tycker ska få pris för sina insatser under det gångna året.

Utmärkelser för pedagogiska priser delas ut i samband med Strategidagen som äger rum i september varje år. Juryn, som består av ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen, utser vem eller vilka som får ta emot utmärkelserna.

Utmärkelser för pedagogiska insatser delas ut till nio kategorier:

  • Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag förskola
  • Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola, F–6
  • Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, fritidshem inom grundskola/grundsärskola
  • Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola 7–9
  • Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, gymnasie- och vuxenutbildningen, gymnasiesärskola, särskid utbildning för vuxna
  • Skicklig pedagogisk ledning och utveckling
  • Bästa innovatör och entreprenör
  • Bästa förskolerestaurang/skolrestaurang/kök
  • Bästa miljöarbete

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 december 2019