Pedagogiska priserna

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Varje år lyfter Haninge kommun fram och belönar de som utvecklat verksamheten på en förskola eller skola. Du som är kollega, chef, elev eller anhörig kan nominera någon eller några som du tycker ska få pris för sina insatser under det gångna året.

De pedagogiska priserna delas ut i september varje år. Juryn, som består av ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen, utser vem eller vilka som får ta emot utmärkelserna.

Priserna för pedagogiska insatser delas ut till nio kategorier:

  1. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag förskola
  2. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola, F–6
  3. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, fritidshem inom grundskola/grundsärskola
  4. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola 7–9
  5. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, gymnasie- och vuxenutbildningen, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna
  6. Skicklig pedagogisk ledning och utveckling
  7. Bästa innovatör och entreprenör
  8. Bästa förskolerestaurang/skolrestaurang/kök
  9. Bästa miljöarbete

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2020